De Provinciale Staten - wat zijn dat?

Volt bereidt zich voor op deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat zijn de Provinciale Staten eigenlijk? Hoe hebben zij invloed op jouw leven? En hoe kun jij invloed hebben op de Provinciale Staten? Op die vragen en meer geven we in dit blog antwoord

8 apr. 2022
Campagne avond met Gaby en Eddy

Allereerst, wat zijn de Provinciale Staten?

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de twaalf provincies. Zij vormen als het ware het parlement van iedere provincie. Net als in de landelijke politiek hebben de provincies ook een eigen regering. Dit is het college van Gedeputeerde Staten. Dat college wordt gevormd door verschillende partijen die na de verkiezingen een coalitie vormen. De gedeputeerden in het college zijn in feite de ministers van de provincie, en hebben ieder hun eigen takenpakket.

De thema’s waar de Provinciale Staten en de Gedeputeerden Staten zich mee bezighouden, zijn onderwerpen die te groot zijn om op gemeentelijk niveau aan te pakken, maar te klein voor het landelijk bestuur. De zeven belangrijkste van deze onderwerpen zijn:

  • ruimtelijke ordening,

  • natuur, milieu, waterschap en landschap

  • verkeer en vervoer,

  • stimuleren van de regionale economie,

  • welzijn en cultuur,

  • toezicht op de gemeenten (met name financieel),

  • toezicht op de waterschappen.

Maar wat betekenen deze taken nou concreet voor jou? Ruimtelijke ordening klinkt als een heel breed begrip, maar hiermee worden vooral de bestemmingsplannen van de provincie bedoeld. Stel, er is een stuk grond aan de rand van jouw stad, waar sommige mensen een beschermd natuurgebied van willen maken en anderen een woonwijk of een industrieterrein. Dan zijn de Provinciale Staten uiteindelijk degenen die hierover beslissen. Dit betekent dat de provincie een essentiële rol speelt bij bijvoorbeeld het tegengaan van de woningcrisis. Ook belangrijk: de Provinciale Staten gaan over verkeer en vervoer. Zij beslissen dus over een nieuwe snelweg die moet worden aangelegd of het verbeteren van het openbaar vervoer tussen regio’s.

De Provinciale Staten hebben dus een veel grotere invloed op jouw leven dan je misschien zou denken. Maar hoe kun jij invloed hebben op de Provinciale Staten? Eens in de vier jaar worden er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten. De eerstvolgende zijn op 15 maart 2023. Daarnaast is jouw stem tijdens de Provinciale Statenverkiezingen ook van groot belang voor de samenstelling van de Eerste Kamer. De Eerste Kamerleden worden namelijk gekozen door de Statenleden, en die stemmen vooral op hun eigen partijen. Met die ene stem op 15 maart kun je dus ontzettend veel bereiken!

Een tweede manier waarop je invloed kunt hebben op de Provinciale Staten is door je ervoor verkiesbaar te stellen. Wil jij weten of een baan als Provinciaal Statenlid iets voor jou is? Meld je dan aan voor Run for Volt!

Run For Volt

Ben jij nieuwsgierig of de politiek wat voor jou is? Zie jij wat er in jouw provincie beter kan, waar huizen en nieuwe sportvelden moeten worden gebouwd, of er aandacht is voor cultuur, en voor milieu, energie en klimaat? Door je aan te melden voor Run for Volt - Provinciale Staten 2023 ontdek je of de politiek wat voor jou is.

Run for Volt is het opleidingsprogramma van Volt. Gedurende vier dagen in mei, juni en juli ga jij uitvinden of jouw toekomst in de politiek ligt en of je je kandidaat wilt stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Je leert meer over Volt, over waardegedreven politiek, het werk van een Statenlid en of dat bij jou past.

Kijk voor meer info op de website of stel je vraag via [email protected].

Ben je nu al enthousiast? Je kunt je aanmelden via dit Google Form. Aanmelden kan tot en met 1 mei 23.59 uur.