De optelsom van vele verhalen

Elk mens draagt meerdere identiteiten; je bent bijvoorbeeld vader, zoon, wees, wetenschapper én man van.

Of; verpleegkundige, dochter, vrijwilliger en vrijgezel. In mijn geval; jong, Joods, Israëlisch, seculier, politiek geëngageerd en Nederlands. De combinatie van mijn identiteiten, leidt in de context van de politieke identiteit ook tot weerstand en vragen. Want kun je van Israël houden én van Nederland? Kun je Joods zijn én religie uit het onderwijs willen halen? Kun je Israël liefhebben én dr

22 feb. 2021

Het antwoord is natuurlijk volmondig ‘ja’. Je kan als mens meerdere kleuren hebben en je met meerdere onderwerpen en standpunten identificeren zonder dat het afbreuk doet aan wie je bent en waar je voor staat. Helaas is dat iets wat we veel te weinig terugzien in het publieke en politieke debat. Bij menig gesprek over politieke onderwerpen - zoals bijvoorbeeld Israël - word je op voorhand in een hokje gestopt; je bent goed of fout, rechts of links, radicaal of soft, verrader of knuffelaar, progressief of conservatief. Alles is zwart/wit. Het grijze ontbreekt. 

Het genuanceerde, positieve geluid dat op zoek is naar verbinding en wederzijds begrip, de stem die zoekt naar gezamenlijke oplossingen, naar onderling begrip; te vaak is er geen ruimte. Niet in het tv item van twee minuten, niet in de politieke arena.

Ik hou van Israël.
Ik heb er gewoond. Ik heb er vrienden en familie. En de verbinding die ik voel met Israël, bestaat naast mijn oordeel over de politiek van Netanyahu. Dat ik mij als vrijwilliger inzet(te) voor dialoog tussen Palestijnen en Israëlisch, dat ik vurig hoop op duurzame vrede en stabiliteit; het bestaat naast mijn liefde voor Israël (en Nederland). 

Sommige partijen in ons parlement, maken van mensen met een dubbel paspoort verdachten. Potentiële verraders. Het is een droevige realiteit die in al z’n ongenuanceerdheid geen ruimte laat voor gelaagdheid. Ik hou zoveel van Europa en Nederland, dat ik me er politiek voor wil inzetten. En dat bestaat dus als gezegd naast mijn liefde voor Israël en mijn hoop op vrede en veiligheid met en voor de Palestijnen. 

De wereld is niet plat en de mensen op deze wereld zijn dat niet; we zijn allemaal de optelsom van vele verhalen. Laten we er samen zorg voor dragen dat die gelaagdheid weer ruimte krijgt in het publieke debat. We moeten ons inzetten voor ontmoeting. 

Want om de nodige antwoorden op bijvoorbeeld klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de volgende pandemie te vinden - hebben we elkaar heel hard nodig.

Itay Garmy

Kandidaat Tweede Kamerlid