Corona: van crisis naar toekomst

Als er iets is dat ons in dit Pandemie-jaar met elkaar verbindt, dan wel de wens om elkaar weer te mogen zien en vasthouden.

Om samen zorgeloos een biertje te drinken in de zon, om - liefst met de trein - weer te kunnen reizen. Ziek of gezond, jong of oud, ambtenaar of ondernemer; iedereen snakt naar hetzelfde. We zijn massaal corona-moe. En dat is invoelbaar.

25 feb. 2021

Toch zijn we ook verdeeld. Uitgeput door beleid dat - helaas - soms te weinig grip gaf. De optelsom van beperkte testcapaciteit, het gebrekkig werkende bron- en contactonderzoek, het gedoe met de corona-app, te laat op orde brengen van de noodzakelijke middelen voor medisch personeel… we hebben met elkaar in een bijzonder onvoorspelbare achtbaan gezeten.

Ook de recente persconferentie, liet ons weer achter met een gevoel van onbehagen. Want schuilt er in de versoepelingen niet een zekere willekeur? De routekaart ging door de gehaktmolen en de Avondklok - de maatregel die als eerste geschrapt zou worden - blijft.

 Volt snapt dat besturen in een crisis als deze, ongelooflijk moeilijk is. Toch worden bepaalde keuzes niet gemaakt door het demissionaire kabinet, waarvan wij denken dat ze ons nu juist kunnen helpen maximale controle op het virus te krijgen. Wat betreft Volt zou dat de strategie moeten definiëren; maximale viruscontrole als vertrekpunt voor maximale vrijheid én economische bedrijvigheid. Want of wij daar nu moe van zijn of niet; totdat er voldoende mensen gevaccineerd zijn, blijft Covid een bedreiging voor onze gezondheid én onze zorg. Vermoedelijk rond de tien procent van iedereen die Corona krijgt - ook gezonde, jonge mensen - is na infectie langdurig ziek.

 De situatie zoals die is, maakt mensen ook psychisch ziek. Van studenten die het contact missen tot ondernemers die het vet op hun botten noodgedwongen verbranden om overeind te blijven. Van opa’s en oma’s die vereenzamen, tot zelfstandige kunstenaars voor wie veel te weinig geregeld is. Veel mensen lopen op hun tandvlees.

 En dus moeten we de ramen opengooien en over onze dijken naar andere landen gaan kijken voor de winnende strategie. Dat we geen dictatuur zijn, geen eiland, dat we ‘een eigenwijs volkje’ zijn; het zou ons toch niet ambitieloos moeten maken?

Volt wil dat we het virus gaan opjagen. Nu er geen capaciteitsproblemen zijn, zet Volt in op:

 ●  Continu en grootschalig testen (ook preventief en steekproefsgewijs)

●  Intensief traceren en isoleren

●  Meer experimenteren met wat wel kan, zoals voetbalwedstrijden. 

●  Beter communiceren; over de maatregelen, over het waarom van onze collectieve inzet, en waar nodig campagnes specifiek gericht op groepen met een relatief hoge viruscirculatie.

●  Zo snel mogelijk het onderwijs weer open, onder de voorwaarde dat kinderen en jongeren regelmatig getest worden - ook zonder klachten.

Volt wil een goede transitieperiode voor scholen:

●  Ondersteuning voor het onderwijs met middelen en advies.

●  Zorg voor goed beschermende mondkapjes voor iedereen in het onderwijs.

●  Zorg voor een duidelijke maximale hoeveelheid mensen per ruimte.

●  Afstand helpen organiseren waar dat nodig is.

Als dat op orde is en iedereen zeker weet dat er alles aan gedaan is om zo veilig mogelijk onderwijs te organiseren - kan het onderwijs verder open, kan er meer geëxperimenteerd worden binnen de cultuursector en evenementenbranche, de avondklok kan worden geherevalueerd en kan de horeca weer veilig open. Als dat op orde is, wil Volt inzetten op veilige ontmoetingsmomenten - zoals teamsporten, musea, sportscholen en theaters. Met een maximum bezoekersaantal, goede maatregelen, genoeg capaciteit bij het bron en contactonderzoek en een streng testbeleid, organiseren we maximale controle.

 Volt wil dat het OMT wordt uitgebreid met een grotere diversiteit aan expertises. Een crisisteam waarin een brede waaier aan expertise wordt vertegenwoordigd. Dit team gaat de acute crisis advisering aanvullen met richtlijnen voor de toekomst; wat gaan we na de acute crisis doen? Een team dat vanuit Nederland gaat meewerken aan een Europees pandemieplan. Een team dat geen politiek bedrijft, maar wel opties aandraagt voor politici. Het is de ambitie van Volt dat zo’n team er ook voor klimaatbeleid komt.

We mogen ons niet tegen elkaar uit laten spelen. Om te bereiken waar we allemaal naar verlangen - contact, bedrijvigheid, nabijheid - hebben we elkaar écht heel hard nodig. En niet alleen in Europa, maar over de hele wereld. Er moet nu al worden nagedacht over een goede verdeling van vaccins. Terwijl we wachten op vaccins, kunnen we er met z’n allen onze schouders onder zetten. Als we alle beschikbare middelen veel intensiever gaan inzetten, dan kunnen we Corona weer onder controle krijgen.