Brief aan de verkenners

Amsterdam, 23 maart 2021

Geachte mevrouw Jorritsma, geachte mevrouw Ollongren,

De keuzes die wij nu maken, zijn voor de komende generaties van groot belang. We hebben de opdracht om aan hen een gezondere, eerlijkere en veiligere wereld door te geven. Volt hoopt dat een nieuw kabinet haar te maken beleid aan die toekomstige Europese generaties zal toetsen. 

23 mrt. 2021

Daarbij zien wij de volgende prioriteiten: 

  • Een daadkrachtige en ambitieuze aanpak van de klimaatcrisis.

  • Het terugdringen van sociaaleconomische ongelijkheid, door kansengelijkheid te vergroten via onderwijs, woningmarkt en arbeidsmarkt.

  • Inzetten op onderzoek en innovatie in de transitie naar een groene economie.

  • De vitalisering van democratie en rechtsstaat. 

  • Inzetten op een humaan vluchtelingenbeleid waarin fundamentele mensenrechten gewaarborgd zijn.

  • Herwaardering van kunst en cultuur als levensbehoefte. 

  • Meer inspraak van kiezers, bijvoorbeeld via burgerfora. 

  • Extra aandacht voor de uitdagingen in de grensregio’s.

  • Werken aan een inclusieve samenleving en het bestrijden van racisme en intolerantie.

  • Meer digitale expertise en toezicht op grote techbedrijven, inclusief belastingen. 

Volt pleit voor een progressief, duurzaam en sociaal kabinet dat in de Europese Unie verbindend en vanuit het ideaal van meer samenwerking, zal handelen. Volt wenst dat Nederland het voortouw neemt en zich in Europa zal inspannen voor een democratischer parlement en een solidaire, sterke en daadkrachtige Unie. 

Een volgend kabinet moet wat betreft onze fractie ook steviger inzetten op maatschappelijke verbinding, de waarborging van grondrechten voor iedereen - denk aan een sterke sociale advocatuur - en met meer oog voor maatschappelijk vertrouwen als pijler onder onze democratische rechtsstaat; een transparante overheid, in plaats van een overheid die zich verstopt achter zwart of wit gekalkte dossiers.  

Volt is een nieuwkomer in de politiek. Hierom past Volt bescheidenheid in het vervolg van dit formatieproces. Met onze aanstaande fractie in de Tweede Kamer zijn wij voor het eerst vertegenwoordigd in het Nederlands parlement. Het onder controle krijgen van de coronacrisis en ook het duurzaam economisch en maatschappelijk herstel, is gebaat bij een kabinet met een meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Daarbij is het voor ons vanzelfsprekend dat er in een nieuw kabinet geen partijen zullen deelnemen die idealen nastreven die in strijd zijn met de grondwet.

Met vriendelijke groet,

Laurens Dassen