Ook de bijstandsuitkering moet dus omhoog!

Het Volt verkiezingsprogramma bevat een fout over de bijstand die we graag corrigeren.

In ons programma staat dat we het minimumloon verhogen gevolgd door de zin: “Dit verhoogde minimumloon vergroot ook het financiële verschil met een bijstandsuitkering.” De laatste zin wekt de indruk dat Volt de hoogte van de bijstand wil loskoppelen van de ontwikkeling van het minimumloon en dus wil bevriezen. Maar dat is beslist niet zo.

11 mrt. 2021

Eén van de belangrijkste speerpunten van Volt is juist dat we de grote, financiële verschillen tussen mensen willen gaan verkleinen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daarbij hoort de bestrijding van armoede en het bieden van meer financiële bestaanszekerheid via het sociale zekerheidsstelsel. En dat betekent dat ook de bijstandsuitkering omhoog moet en tenminste in de pas moet blijven met de ontwikkeling van het minimumloon.

Ons standpunt is dat de bijstandsuitkering omhoog moet en dat zij daarbij tenminste in de pas moet blijven met de ontwikkeling van het minimumloon. Dat sluit ook goed aan bij het een ander standpunt dat Volt uitdraagt in heel Europa: onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een basisinkomen voor iedereen boven de 18 jaar. Bij experimenten in het buitenland met het basisinkomen is gebleken dat het leidt tot minder ongelijkheid, minder armoede, lagere gezondheidskosten, minder criminaliteit, betere schoolresultaten en zelfs economische groei. Het is een manier om duidelijk te maken dat onbetaald werk en vrijwilligerswerk, zoals mantelzorg, voor onze samenleving niet minder belangrijk is dan regulier betaald werk. En het haalt de nog steeds levende vooroordelen weg over mensen die het met een uitkering moeten rondkomen.

En dat staat gelukkig weer wel goed in ons verkiezingsprogramma.

Martin Gravelotte

Kandidaat Tweede Kamer voor Volt