Alles verandert. Veel moet ook veranderen. En we kunnen veranderen.

Europa wordt geconfronteerd met een opeenstapeling van crises. Er woedt een oorlog in Oekraïne. Poetin heeft zijn gasleveringen aan Europa tot wapen gemaakt. En we beleefden een extreem droge zomer van hittegolven, bosbranden en mislukte oogsten.

16 sep. 2022

Door een combinatie van inflatie, de boodschappen die heel veel duurder werden, en de stijgende energieprijzen, is armoede een groeiend probleem. Om ons los te maken van Poetins macht, om klimaatverandering te stoppen en om te voorkomen dat meer mensen door het ijs zakken, moeten we veranderen. 

Als we goed voor elkaar zorgen, dan kunnen we dat.  

Volt zal tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een aantal voorstellen doen. We willen naar een economie van vertrouwen, alles op alles zetten voor het klimaat, en de energiecrisis en armoede gericht aanpakken.

Energie & Armoede

Terwijl de besteedbare inkomens van mensen aan de onderkant dalen, groeit de koopkracht van de hoge inkomensgroepen. Dat kan niet. Juist in een tijd van grote zorgen, onrust en veranderingen, moet de overheid een rechtvaardig humaan economisch beleid voeren. Zonder solidariteit en verbinding, staat alles op de tocht. Een onrechtvaardige herverdelingspolitiek, brengt stabiliteit in onze samenleving aan het wankelen. Volt wil de mensen die dat nodig hebben, doelgericht helpen.

 • Een inflatietoeslag via de zorgtoeslag: verhoog de zorgtoeslag lopende de crisis zodat mensen boodschappen kunnen betalen. 

 • Een Europees afschalings- en verdeelplan: nu gas schaars is wil Volt dat de EU de productie van luxegoederen afbouwt en de productie van essentiële goederen waarborgt. 

 • Een massief isolatieplan: huizen, flats, appartementen; we moeten zo snel mogelijk verduurzamen en Volt wil daar mensen, middelen en geld vrijmaken. 

 • Gratis schoolmaaltijden en menstruatieproducten: geen kind zou in Nederland honger mogen hebben en elke vrouw moet toegang hebben tot (vaak kostbare) menstruatieproducten. 

Klimaatverandering 

Volt is een politieke beweging met een relatief jonge achterban. ‘Na ons de zondvloed’, kunnen wij ons niet als motto permitteren. Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan treffen ons nu al. Die worden nog vele malen erger als we te weinig blijven doen. Oogsten mislukken, met schaarste en nog duurdere prijzen tot gevolg. Landen overstromen. Bossen gaan in rook op. Oceaanleven verliest aan rijkdom. Mensen en dieren gaan dood. We moeten veranderen.

Volt wil:

 • Volledige verantwoordelijkheid nemen voor onze leefstijl: net als Zweden de CO2 uitstoot die wij (via producten) importeren, meerekenen in onze klimaatdoelen.

 • Een transitie-offensief: de 100 meest vervuilende bedrijven verplichten een klimaatplan in te dienen voor maximale verduurzaming.

 • Stop met onnodige vervuiling: verbied korte afstandsvluchten en investeer in de trein als alternatief, verbied plastics die niet recyclebaar zijn. 

 • Het techniekonderwijs gratis maken: we hebben vakmensen nodig die huizen kunnen isoleren, zonnepanelen kunnen installeren.  

Economie van Vertrouwen

De vertegenwoordigers van de politiek moeten de verbinding met kiezers weer versterken. De overheid moet een bondgenoot zijn, niet een te wantrouwen obstakel. Daarom wil Volt de regelzucht, de verstikkende bureaucratie en de recherchedrang richting mensen in de verdrukking, terugdringen. 

Mensen die een uitkering krijgen, gaan we niet meer straffen omdat ze een boodschappentas cadeau krijgen. Iemand die een administratieve fout maakt, is meestal geen fraudeur. Mensen die willen samenwonen, moeten dat kunnen zonder gekort te worden op toeslagen of uitkeringen. Volt vindt het de hoogste tijd dat we anders gaan nadenken over beloning, werk en vrijwillige inzet en wil daarom:

 • Een grootschalig experiment met het basisinkomen in samenwerking met de gemeente Arnhem: waar het College zo’n experiment in het akkoord zette.

 • Humaan maken van ons sociale stelsel: we betalen nu duizenden mensen om fraude op te sporen. Laten we de miljoenen mensen die niet meekomen in de (digitale) samenleving een helpende hand reiken en de vele regels versimpelen en schrappen. 

 • Mensen die willen samenwonen, of waarvan kinderen een baan vinden, korten we niet op toelagen: we hebben woningen nodig en willen eenzaamheid bestrijden. Weg met de boete op samenleven.

 • Minimumloon en inkomenszekerheid: minimaal 14 euro in deze tijden van crisis en doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen gaan. 

Hoe willen we deze plannen betalen?

Nederland is de afgelopen jaren steeds ongelijker geworden. Die beweging moeten we keren. De sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten en dat is onacceptabel. We hebben bovendien de EU nodig om multinationals tot eerlijke bijdragen via belastingen te dwingen. Volt wil: 

 • Een progressieve erfbelasting: hoe meer je erft, hoe hoger de belasting.

 • Een progressieve belasting op vermogen en lagere belastingen op arbeid: Nederland wordt steeds ongelijker, werken moet weer lonen. 

 • Stoppen met belastingparadijzen voor multinationals in Europa: ieder bedrijf dat op de Europese markt geld verdient, hoort fatsoenlijk belasting te betalen. 

Een belasting op excessieve winsten op Europees niveau: bedrijven die enorme winsten maken in tijden van crisis, moeten extra afdragen ten gunste van mensen die klem zitten.