Kom jij uit Nederland maar woon je in het buitenland?

Van 6 tot en met 9 juni 2024 vinden in alle EU-lidstaten de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. In Nederland vinden de verkiezingen plaats op 6 juni. Als Nederlandse EU-burger die in het buitenland woont, kun je op 6 juni stemmen in Nederland of al eerder vanuit het land waar je woont. 

Kom jij uit Nederland maar woon je in het buitenland?

Bord langs snelweg met Europa erop

Waarom is Volt een goede keuze als Nederlander in het buitenland?

Volt is de eerste écht pan-Europese partij. Met voldoende stemmen wordt Volt een onafhankelijke politieke kracht in het Europees Parlement, met één gelijkluidende stem voor alle Europeanen.

Door Volt te steunen en op Volt te stemmen draag je bij aan een Future Made in Europe.

Het hele Europese verkiezingsprogramma van Volt vind je hier. De standpunten die veel invloed zullen hebben op jouw dagelijks leven als Nederlander in het buitenland vind je hieronder.

 1. Europese eenheid en samenwerking:

  • Volt beseft dat de uitdagingen van vandaag, zoals klimaatverandering, migratie en economische ongelijkheid, de nationale grenzen overstijgen. Door op Volt te stemmen, draag je bij aan de vorming van een federaal en werkelijk democratisch Europa dat echt samenwerkt om gedeelde problemen aan te pakken.

 2. Vrede en veiligheid:

  • Volt wil een Europa opbouwen dat zichzelf kan verdedigen en wereldvrede kan waarborgen met een Europees leger onder toezicht van het Europees Parlement en de gezamenlijke aanschaf van wapens.

  • Volt streeft naar een Europese minister van Buitenlandse Zaken die de belangen van alle lidstaten kan behartigen.

  • Volt wil goed bemenste ambassades, met voldoende capaciteit. 

 3. Klimaatactie en hernieuwbare energie:

  • Volt is vastbesloten te zorgen voor een beslissende overgang naar hernieuwbare energie op Europees niveau. Door op Volt te stemmen, draag je bij aan een Europa dat duurzaamheid en milieubewustzijn vooropstelt. Volt pleit voor beleid dat klimaatverandering stopt en onze planeet en leefomgeving beschermt. 

  • Volt bouwt de subsidies voor milieu-onvriendelijke landbouwpraktijken af en kent extra fondsen toe aan de regeneratieve landbouw.

  • Volt wil groene banen creëren in probleemregio’s, door de bereikbaarheid en infrastructuur te verbeteren, door omscholing te ondersteunen en door samen te werken met bedrijven en onderwijsinstellingen in strategische sectoren.

  • Volt zet in op een betaalbare en goed onderling verbonden hogesnelheidstreindienst ter vervanging van het luchtvervoer binnen Europa.

 4. Migratie & Werk

  • ​​Volt wil een Europese migratiecode opstellen met snelle legale trajecten  om gemakkelijker internationaal talent aan te trekken op alle loon- en vaardigheidsniveaus. 

  • Wij willen een one-stop-shop opzetten die startende bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen snel door de bureaucratie laat navigeren. We willen in heel Europa Engels als extra officiële taal invoeren.

  • We zorgen dat alle overheidsdiensten in Europa op elkaar aangesloten zijn en met elkaar kunnen samenwerken.

  • We streven naar een EU Digital Identity Wallet, een systeem waarin iedere EU-burger een unieke digitale EU-identiteit inclusief gegevensopslagruimte krijgt.

Lees hier de samenvatting van het verkiezingsprogramma van de Europees Parlementsverkiezingen!

Doneer en steun de campagne

Een vliegende witte stem box voor het Volt logo

Specifiek om Nederlanders die in het buitenland wonen te bereiken is Volt een eigen campagne gestart. Volt is immers een grensoverstijgende partij, met aandacht voor grensoverstijgende problemen.

Stemmen vanuit het buitenland

De gemeente Den Haag organiseert de verkiezingen voor de Nederlanders in het buitenland. Neem de volgende stappen als je als Nederlander in het buitenland woont.

Stap 1: Registreer je om te stemmen

Je kunt je registreren via deze link. Je dient het registratieformulier in te vullen, te ondertekenen en met een kopie van je geldige identiteitsdocument te delen met de gemeente Den Haag. Dat kan via de uploadlink, door middel van e-mail, of via de post. 

De registratie deadline is donderdag 25 april, om 23:59.

Stap 2: Breng je stem uit

Je kunt stemmen per brief, door het afgeven van een volmacht of met de kiezerspas. Zowel voor het aanvragen van de volmacht als voor de kiezerspas geldt een deadline op donderdag 25 april, om 23:59.

Indien je geregistreerd bent als kiezer buiten Nederland, stuurt gemeente Den Haag je vanaf half maart alvast je briefstembewijs toe. Het stembiljet voor de verkiezing ontvang je ongeveer 4 weken voor de verkiezingsdag (rond 9 mei 2024). Om je stem uit te brengen, kun je de bijgevoegde instructies bij het stembiljet volgen. 

Stap 3: Stemmen (op Volt)

Je  kan pas stemmen als je het briefstembewijs én het stembiljet hebt ontvangen.  Bewaar je  briefstembewijs dus goed en stuur de oranje envelop nog niet terug. Je kan je stem pas uitbrengen als je het briefstembewijs én het stembiljet hebt ontvangen.

Zie voor meer informatie de volgende links:

Let op!

Geldig identiteitsbewijs 

Bij het stemmen in juni heb je een Nederlands identiteitsdocument nodig dat nog geldig is op 23 april 2024. Controleer alvast of je identiteitsbewijs nog geldig is om te stemmen voor deze verkiezing en vraag als dat nodig is op tijd een nieuw document aan.

Deadline

Je stem moet uiterlijk op 6 juni 2024 om 15.00 uur lokale tijd zijn ontvangen bij het briefstembureau in Den Haag. Je kan je stem ook opsturen naar of afgeven bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal voor uiterlijk op vrijdag 31 mei om 10.00 uur .