plug in the city

Eindhoven - Valentijns meet-up

14 feb. 2024 19:30 - 21:30
Buurtcentrum Fab28, Fabritiuslaan 28, 5645 ES Eindhoven

Iedere tweede woensdag van de maand organiseert Volt Zuidoost-Brabant een meet-up voor leden en geïnteresseerden.

Inloop vanaf 19.30 uur.
Start programma om 20 uur.

Op woensdagavond 14 februari 2024 komen we weer bijeen. We hebben een Valentijnsthema, maar de exacte invulling houden we nog even geheim. In ieder geval is er een update van de Volt fractie in Eindhoven en nieuws van Volt Europa.

De meet up van Volt Zuidoost-Brabant is dit keer bij buurtcentrum Fab28, Fabritiuslaan 28, 5645 ES Eindhoven.

Vrij toegankelijk voor Volt leden en niet-leden.

-----

Every second Wednesday of the month, Volt Zuidoost-Brabant organizes a meet-up for members and interested parties.

Entry from 7.30 pm.
Program starts at 8 p.m.

We will meet again on Wednesday evening, February 14th, 2024. We have a Valentine's theme, but we will keep the exact details a secret for now. In any case, there is an update from the Volt fraction in Eindhoven and news from Volt Europe.

This time the meet up of Volt Zuidoost-Brabant will be at the Fab28 community center, Fabritiuslaan 28, 5645 ES Eindhoven.

Freely accessible to Volt members and non-members.

Ook op de agenda

Alle events