Volt optocht met bordje meer Inspraak

Volt There

Startpakketten

Logo VoltThere

Om Volters in alle uithoeken van Europa te helpen om evenementen te organiseren in Volt-stijl, stuurt Volt startpakketten het continent over. Elk pakket bevat shirts, vlaggen, stickers, postkaarten en enkele andere items. In 2021 stuurde Volt ongeveer negentig pakketten door heel Europa. Op dit moment is Volt bezig met de eerste zending van 2022, Volt streeft ernaar om dit jaar rond de 75 pakketten te versturen.

Open oproep voor nieuwe projecten

Volt is altijd op zoek naar ideeën om de Volt-waarden door Europa te verspreiden. Daarom worden er jaarlijks verschillende oproepen gedaan voor nieuwe projecten. Zo krijgt iedereen de kans om hun eigen project te realiseren met de hulp van Volt There. Deze projecten kunnen bijvoorbeeld evenementen, online hulpmiddelen, campagnes, trainingen/workshops of openbare acties zijn. De projecten moeten grensoverschrijdende samenwerking aanmoedigen. Veel van de Volt There projecten vinden plaats in meerdere landen of dienen als test, zodat deze vervolgens ook in andere landen gebruikt kunnen worden.

Na elke oproep kunnen leden van Volt in Europa stemmen om aan te geven welke van de projecten zij het meest waardevol vinden. Op basis van deze stemming wordt bepaald welke projecten gefinancierd zullen worden.

In 2021 vond de eerste ronde plaats en financierde Volt zeven projecten verspreid over zestien landen. In 2022 werden in de eerste ronde opnieuw zeven projecten in twaalf landen gefinancierd, de tweede ronde is in volle vaart aan de gang.

Volt discussie series

De Volt discussie series zijn een serie aan discussie-evenementen. Het doel is om leden en niet-leden samen in discussie te laten gaan over onderwerpen die belangrijk, onderbelicht of taboe zijn. In een open omgeving komen zo de verschillende perspectieven tegenover elkaar te staan, dit resulteert in een constructieve discussie waarin alle argumenten worden meegenomen. Dus ook meningen en perspectieven die over het algemeen beschouwd worden als controversieel of niet in lijn met de ideologie van Volt.

Het is niet het doel van de Volt discussie series om anderen te overtuigen van het Volt-perspectief, maar om te leren van nieuwe inzichten want volgens Volt is iedereen gelijk en kunnen we alleen samen vooruitgang boeken. Daarom is het belangrijk dat wij met elkaar in dialoog gaan en niemand uitgesloten wordt van deelname aan het maatschappelijk debat. Iedereen heeft een stem die verdient gehoord te worden.

Volt ondersteunt teams door heel Europa om hun eigen Volt discussie series te organiseren, dit doet Volt door de teams te voorzien van fondsen voor de locatie en praktische hulp over hoe het evenement georganiseerd kan worden. 

Ledenberaad

Ledenberaden zijn een geweldige manier om leden te betrekken bij het beleidsproces of hen de kans te geven hun gedachten te delen over andere kwesties binnen Volt. In plaats van een simpele ja/nee-stemming, wordt een representatieve groep leden uitgenodigd om hun ideeën te delen over de vraag: “Hoe verder?”. Ledenberaden zijn daarom een geweldig participatie-instrument om meer mondigheid en actieve deelname van Volt-leden te motiveren.

Op 30 april 2022 organiseerde Volt Nederland haar eerste ledenberaad. Het was een verfrissende en spannende dag waarop leden konden discussiëren over een belangrijk onderwerp: Europese parlementaire democratie. Voor de deelnemers, de moderatoren en Volt Nederland in het algemeen was dit een geslaagde dag. Daarom is Volt Nederland nu al bezig met de organisatie van een vervolg, ledenberaden zijn een belangrijk onderdeel van de toekomst van Volt.

Op dit moment bereidt Volt zich voor om dezelfde ledenberaden over heel Europa uit te rollen. Wij geven teams hulpmiddelen en lessen die in Volt Nederland zijn ontwikkeld, daarnaast zorgt Volt voor financiering van de locatie en andere vereisten. We zijn van plan om dit alles in praktijk te brengen rond het einde van 2022. Meer informatie volgt.\