Drie Europese vlaggen wapperen in de wind

Toolbox Europees Parlementsverkiezingen 2024 - FAQ

Wie we zijn 

Wij zijn Volt. Wij geloven dat betere samenwerking de enige, echte  manier is om de uitdagingen van de  21ste eeuw aan te pakken. 

Volt is opgericht door generatie Europa. Wij zijn een politieke  beweging die aanwezig is in meer dan  dertig landen in Europa en hebben  het doel om ons continent socialer,  democratischer en daadkrachtiger te  maken. Volt heeft verkozen vertegenwoordigers door heel Europa; van het Europees Parlement tot in verschillende Europese gemeenten. Met een eenduidig, coherent Europees programma verbinden  we als eerste en enige Europese partij  mensen in alle lidstaten. Onze daden  en ons verhaal zijn het nieuwe en optimistische geluid dat Europa zo hard  nodig heeft. 

Alleen door hechte samenwerking kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd aan. Denk aan  opwarming van de aarde, wonen,  extreme vermogensongelijkheid en  veranderende machtsverhoudingen  tussen de Verenigde Staten en China,  waarbij de EU een eigen plek moet  vinden. Deze uitdagingen zijn per definitie grensoverstijgend, en alleen  door verder te kijken dan nationale  belangen kunnen we uitdagingen omzetten in kansen. Volt staat dan ook  voor een nieuwe vorm van politiek,  met als uitgangspunt dat wat goed is  voor een ander, uiteindelijk ook goed  is voor onszelf. En dat samenwerking  daarom niet alleen wenselijk, maar  essentieel is. De Europese Unie is  hiervan een begin geweest om trots op te zijn, maar moet nu radicaal hervormd worden om democratischer en  daadkrachtiger te kunnen opereren.  Om dit te bereiken moeten we het  debat over Europa ook op nationaal  niveau voeren.  Het is tijd om Europa als volwaardig  bestuursniveau te gaan zien, waarbij we goed moeten bedenken wat het  beste op lokaal, nationaal óf Europees niveau bepaald kan worden. 

Wat we doen 

Volt maakt Europa concreet door het onderdeel te maken van de oplossingen voor de grote problemen  die we nu hoofdzakelijk nationaal  benaderen. Europa is noch een uitsluitend Europese, noch een uitsluitend nationalistische zaak. We moeten praten over constructieve manieren om Europa efficiënt te laten werken  voor iedereen. 

Politiek bedrijven door uitsluitend op nationaal niveau naar uitdagingen te kijken, is niet van deze tijd. Toch worden de belangrijkste keuzes over de toekomst van Europa gemaakt in de lidstaten. Als wij grip willen krijgen op onze toekomst, dan kan dat maar op één plek: in Europa.  Alleen door op elk niveau over Europa  te spreken, kunnen we ook daadwerkelijk verandering creëren. 

Onze droom 

Wij willen zoveel mogelijk mensen in Europa verenigen om met elkaar samen te werken aan een beter, sterker en daadkrachtiger Europa. Onze droom is om de muren die door de oude politiek gebouwd zijn zowel  op Europees als op nationaal niveau af te breken. We bouwen aan een nieuwe politiek die het gemeenschappelijk belang van alle Europeanen centraal zet en die aansluit bij de tijdgeest  van de 21e eeuw. Dit doen we door op elk niveau het gesprek over samenwerking aan te gaan. In samenwerking met vrijwilligers uit heel  Europa ontwikkelt Volt grensoverstijgend beleid dat het leven van de  Europese burger verbetert en Europa  als geheel sterker maakt. 

Onze ambitie 

Volt wil op elk niveau van de samenleving actief zijn. In Nederland zitten we in de Eerste en Tweede Kamer, zijn we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten en in een groot aantal gemeenteraden. Op deze manier zorgen wij dat de zwijgende meerderheid, die positief staat tegenover betere Europese samenwerking, een stem krijgt. Sinds onze oprichting zes jaar geleden zijn we uitgegroeid tot een begrip in de Nederlandse politiek, en zijn  we vertegenwoordigd in het Europees Parlement en in verschillende  gemeenteraden in Duitsland, Italië en Bulgarije. In deze en andere landen  breidt onze beweging zich dagelijks uit, om in heel Europa een radicaal positief toekomstbeeld te bewerkstelligen.

Wat is Volt?

Volt is een pan-Europese politieke beweging die staat voor een Europees verhaal van optimisme. We zijn actief in meer dan dertig landen, waar we ons inzetten voor een sterk en onafhankelijk Europa en grensoverstijgende systeemveranderingen. Volt is voor toekomst, nu. 

Hoeveel officiële vertegenwoordigers hebben jullie?

Momenteel hebben wij 40 vertegenwoordigers, verspreid door Europa. Damian Boeselager heeft een zetel in het Europees Parlement. In Bulgarije en Nederland zit Volt in het nationale parlement. In Duitsland, Italië, Griekenland en Nederland heeft Volt vertegenwoordigers op lokaal niveau. 

Waar staat de naam ‘Volt’ voor?

Volt staat voor nieuwe energie in Europa. Het woord volt heeft in ieder land dezelfde betekenis, dus het kan overal gebruikt worden. 

Wanneer zijn jullie opgericht?

Volt is in 2017 opgericht als de eerste pan-Europese politieke beweging en partij. Nu, zes jaar later, zitten we in 31 landen in Europa en zetten we ons daar in voor een toekomstbeeld waarvan mensen zeggen: “Ik kan niet wachten tot het 2050 is”. 

Waar positioneert Volt zich op het politieke spectrum?

Hokjesdenken binnen de grenzen van ‘links’ en ‘rechts’ is niet meer van toepassing wanneer we vooruitgang willen. Wij zijn radicaal voor één Europa, voor het klimaat, voor gelijke kansen, voor een nieuw sociaal-economisch systeem en voor de democratie. Dit is de basis van waaruit we de problemen van vandaag analyseren en met de oplossingen voor morgen komen. 

Hebben jullie een verkiezingsprogramma?

Ja! Hier vind je een overzicht van onze verkiezingsprogramma's. Hier vind je onder anderen ons Europees verkiezingsprogramma, de samenvatting daarvan maar ook ons verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.

Is Volt een jongerenpartij?

Bij Volt praten jongeren niet alleen mee. Ze besturen, maken beleid en organiseren grootschalige acties. 

Toch bestaat Volt niet uitsluitend voor jongeren. Wij zetten ons in voor iedereen die gelooft in een radicaal positief toekomstbeeld.