Beleid en innovatie

Innovatiehubs

Volt is een grassroots beweging die zich baseert op de 5+1 uitdagingen of ‘challenges’. Deze uitdagingen vormen het inhoudelijk kader waarbinnen Volt samen met mensen en organisaties uit de hele maatschappij wil werken aan innovatie. Met “innovatie” bedoelen we een andere manier van denken en werken, en tastbare resultaten waarmee we verandering willen bewerkstelligen. Concreet kunnen we dit koppelen aan beleid en maatschappelijk initiatief:

 • Volt is opgericht met het idee dat verbetering van de maatschappij uit die maatschappij zelf moet komen.

 • Volt wil in die samenleving met iedereen samenwerken om die verbetering te bereiken.

 • Volt wil die verbetering bereiken middels vernieuwende beleidsvoorstellen en maatschappelijke initiatieven.

Om grassroots beleid en innovatie mogelijk te maken, maken we gebruik van vijf Innovatiehubs met elk een kernteam de processen binnen hun Innovatiehub in samenhang met de andere hubs en de organisatie van Volt ontwikkelt en begeleidt:

 • Economie

 • Sociaal domein

 • Democratische rechtsstaat

 • Leefomgeving

 • Internationale samenwerking

In onderstaande afbeelding is de organisatie van beleid en innovatie binnen Volt Nederland schematisch weergegeven.

Organogram Organisatie beleid & innovatie Volt NederlandDeelname aan processen binnen de Innovatiehubs kan op verschillende manieren (zie onderstaande afbeelding):

 • Direct vanuit de maatschappij (burgers en organisaties)

 • Als lid (of (ervarings)deskundige)

 • Via een van de communities van Volt:

  • Geografische communities (Bijv. Volt Noord-Brabant)

  • Inhoudelijke communities (Bijv. Groene Volters)

  • Doelgroep communities (Bijv. Vrouwen van Volt)

Organogram innovatiehubs Volt NederlandMeedoen als lid?

Ben je lid van Volt en wil je actief worden binnen een van de Innovatiehubs of een van de verwante teams? Ga direct het gesprek aan via Workplace!*:

*Let op: Deze links zijn alleen te openen met een Volt-account. Ben je lid van Volt en heb je nog geen Volt-account? Vraag deze dan aan via deze link!

Vacatures

Of meld je aan voor een van de onderstaande vacatures!

Meedoen als externe organisatie of geïnteresseerde burger?

Wil je je als externe organisatie of geïnteresseerde burger aanmelden bij een van de Innovatiehubs? Stuur dan een mail naar [email protected]!