De standpunten van Volt Fryslân

We zijn druk bezig deze pagina aan te maken. Onze standpunten zijn gebaseerd op het groeidocument beleid.

Dit zijn onze thema's:

Bestuur
Volt zet zich in om de bestaande bureaucratische structuren te hervormen om zo burgerinitiatieven en burgerraden meer centraal te zetten in de provinciale en gemeentelijke politiek in Fryslân. Dit proces kost veel tijd en inzet. Maar samen kunnen we ervoor zorgen dat de kloof tussen politiek en burger kleiner wordt en het draagvlak voor het beleid steviger wordt.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.