Burgerraden en burgerinitiatieven

Fryslân heeft een lange geschiedenis met coöperatief denken en Volt wil die geschiedenis gebruiken om het vertrouwen van de burger in de politiek weer te vergroten en vice versa. Door het instellen van  burgerraden en het actief ondersteunen van burgerinitiatieven willen we burgers meer inspraak geven in het beleid van hun regio, stad, dorp of wijk. Burgers krijgen betere en transparantere toegang tot informatievoorzieningen van de provincie. Daarnaast krijgen inwoners van Fryslân vanaf het begin de mogelijkheid actief mee te doen in de plan- en besluitvorming in hun provincie.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.