De standpunten van Volt Fryslân / Een nieuwe kijk op economie

Bruisend ûndernimmerskip

Vroeger had elk dorp en elke stad haar eigen maakindustrie. Dit zorgde voor een lokaal netwerk van ondernemers met daarbij sociale cohesie en zeer korte afstand tussen wonen en werk. Nu reist men gemiddeld 40 kilometer tussen woon en  werk in Fryslân. Door schaalvergroting en efficiënter produceren is deze lokale industrie uitgehold en verdwenen. Hierdoor hebben dorpen en steden alleen  een woonfunctie. Volt Fryslân wil daarom een verdeling van bedrijfsverzamelgebouwen in Fryslân en Friese gemeenten die fungeren als broedplaats voor ondernemerschap waaruit brûsplakken ontstaan. Fryslân moet weer bruisen van ûndernimmerskip en daarmee een aantrekkelijke provincie om te blijven wonen of te vestigen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.