De standpunten van Volt Fryslân / Een nieuwe kijk op economie

Duurzame bedrijfsgebouwen

Bestaande bedrijfsgebouwen worden herbestemd als bedrijfsgebouw, aangezien afbreken en opnieuw duurzaam bouwen meer energie en uitstoot kost dan herinrichten en verduurzamen. Het aanwijzen van de locaties is een complex proces omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande gebouwen. Daarnaast moeten door middel van nieuwe en oude infrastructuur,  gebieden ontsloten worden, zodat deze gebouwen gemakkelijk, snel en goedkoop bereikbaar zijn.

De oude gebouwen hebben vaak een historische waarde voor een gebied. Met duurzame investeringen moeten deze minstens energieneutraal of zelfs regeneratief zijn. De aanpassingen worden gedaan met volledig herbruikbare materialen en producten.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.