De Friese taal

Volt staat voor een Fryslân dat zowel open staat voor de buitenwereld als een Fryslân dat een eigen tweetalig karakter heeft. De Friese taal is de oorspronkelijke taal van Fryslân en belangrijk voor onze identiteit. Het feit dat we een eigen taal en cultuur hebben maakt ons trots en verbindt ons met elkaar. Maar soms kan het gevoel van ‘erbij horen’ ook leiden tot uitsluiting. Door Fryslân inclusiever te maken willen we de kans hierop verkleinen. Daarom steunt Volt Fryslân maatregelen die bijdragen aan een gelijkwaardige positie van de beide rijkstalen. In het onderwijs betekent dit bijvoorbeeld dat de onderwijsinspectie het Fries hetzelfde moet behandelen als het Nederlands.

“Fjan pjut oant studint”

Onze prioriteit ligt bij het onderwijs omdat de jeugd de toekomst heeft. Ons doel is om het verschil tussen leerlingen die het Fries als moedertaal meekrijgen en degenen die dat niet krijgen, kleiner maken. Op dit moment brengt het onderwijs nog te grote verschillen in taalniveau voort. Juist hierdoor blijft het draagvlak voor verandering achter. Om dit te doorbreken zet Volt Fryslân in op versterking van meertaligheid in het onderwijs volgens de leerlijn ‘fan pjut oant studint’. Bij deze drietalige aanpak worden Fries, Nederlands en Engels vanaf jonge leeftijd naast elkaar gebruikt als voertaal bij verschillende vakken. Zo krijgt elke leerling dezelfde kans om het Fries te leren en kan iedereen die in het Friese taalgebied opgroeit als vanzelf eenvoudig profiteren van de voordelen van elke taal.

Ambitieus meerjarenplan

Om meer te bereiken voor het Fries, willen we groter en verder denken dan de vierjarige bestuursafspraken. We willen een positief en duidelijk toekomstbeeld neerzetten, vergelijkbaar met Ierland en Wales. Beide landen hebben een meerjarenplan ontwikkeld, waarmee ze een haalbare stip op de horizon zetten. Volt Fryslân pleit voor zo´n meerjarenplan voor de Friese taal met als richtjaar 2050. Zo’n plan straalt de ambitie uit dat het Fries toekomst heeft en geeft richting aan hoe lokale overheden, scholen, organisaties en burgers bijdragen aan dit gemeenschappelijke doel. Hierbij kun je denken aan het opleiden van meer Friestalige leerkrachten, het versterken van de wetenschap, het vergroten van de zichtbaarheid van het Fries bij grote werkgevers zoals de zorg en de uniformberoepen, en het bevorderen van digitale innovaties zoals spraakherkenning en leeshulp voor op websites.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.