Het grote eerlijke verhaal

Voor de voedselproductie zijn waterbeschikbaarheid en kwaliteit van water en bodem, uitstoot van broeikasgas, eiwittransitie en welzijn van plant,  dier en mens urgente opgaven. Dit dwingt de huidige productiemethoden tot koerswijziging. De huidige focus op stikstof overschaduwt het gegeven dat ook deze andere aspecten op afzienbare termijn een punt bereiken waarop de situatie juridisch, klimatologisch of maatschappelijk evenmin houdbaar blijkt. Dat vraagt om het uitdragen van het grote eerlijke verhaal in combinatie met maatregelen, die óók een antwoord zijn op de stikstofproblematiek.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.