Betaalbaar, duurzaam en flexibel wonen

Wij willen toekomstbestendige woningen voor jong en oud: woningen die duurzaam en betaalbaar zijn én passen bij de woonwens, natuurlijk afgestemd op de verwachte bevolkingsgroei en klimaatdoelstellingen. Wij willen wonen meer duurzaam en betaalbaar maken door de bestaande woningvoorraad met energielabel D en slechter, versneld te moderniseren. Hiertoe moet isolatie van woningen gestimuleerd worden. Ook huurders moeten hiervan kunnen profiteren.

Alle nieuwe gebouwen moeten vanaf  2030 alleen circulair, flexibel, klimaatadaptief en voetafdruk laag gebouwd worden. Vanaf 2040 moeten woningen zo gebouwd worden dat als ze ergens niet meer nodig zijn, ze verplaatst kunnen worden naar een andere plek,  zonder verslechtering van de kwaliteit. Dit vraagt een nieuwe manier van ontwerpen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.