Natuurinclusieve landbouw

Investeringen zijn nodig voor gebiedsgerichte maatregelen waarbij landbouw geïntegreerd wordt in de natuur. Duurzame boeren kunnen naast voedselproducent ook bijdragen aan maatschappelijke en eco-activiteiten, zoals het zaaien van stikstofbindende rustgewassen. Een integrale aanpak binnen ruimtelijke ordening, met lokale pilots en betrokkenheid van verschillende belanghebbenden, is essentieel. Oplossingen liggen in duurzame energiebronnen, natuurinclusieve landbouw en actief beleid tegen vervuilers, met het doel biodiversiteit te vergroten in diverse omgevingen. Provincies en gemeenten moeten samenwerken aan een toekomstplan, met specifieke doelen voor stikstof, biodiversiteit, water, klimaat en circulaire economie, en het is belangrijk om ijkpunten te stellen voor ambitie, tempo en prioritering. De transitie naar echte boerenbedrijven en onderscheiding van vervuilende industrie vereist mogelijk een landelijke of Europese beslissing, waar Volt Fryslân zich voor zal inzetten.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.