Nieuwe bestuurlijke indeling boerenbedrijven

Volt Fryslân wil dat er een duidelijke scheiding komt tussen het natuurinclusief boeren en het produceren op industriële schaal waarbij grondstoffen van buiten de regio gehaald worden. Wat Volt Fryslân betreft, vallen grote bedrijven onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en worden zij aangemerkt als industrie, met de daarbij geldende wet- en regelgeving.  Natuurinclusieve agrarische bedrijven met korte ketens vallen onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.