Volt Rainbow

Ons verhaal

Volt als beweging

Volt is een Europese politieke beweging, maar niet alles hoeft natuurlijk vanuit Europa geregeld te worden. Volt wil naar een nieuwe politiek die  gebaseerd is op een sterke lokale en regionale democratie, waarin burgers ruimte hebben om zelfstandig eigen keuzes te maken.

Volt is voor een Europese Unie  van regio’s die de grote, grensoverschrijdende problemen oppakt. Klimaatverandering, veiligheid en migratie houden zich niet aan grenzen. De oplossingen hiervoor ook niet. Deze oplossingen hebben lokaal hun weerslag en daarom vindt Volt Fryslân het heel belangrijk om de inwoners van de provincie goed bij alle ontwikkelingen, lokaal en regionaal, te betrekken. Wij zijn positief ingesteld en kijken naar realistische, sociale, duurzame  oplossingen met een breed draagvlak.

Volt in Fryslân

Volt Fryslân heeft binnen Volt haar eigen identiteit,  als cultuurhistorische regio met eigen taal en eigen cultuur. Het verhaal, het narratief van Volt Fryslân, ontspruit uit de drie kernwaarden van de Friezen. Deze kernwaarden draagt Volt Fryslân uit:

  • Gearwurkje: Niet links of rechts denken, maar vooruit denken. Frysk is samenwerken op regionaal, provinciaal, nationaal en vooral Europees niveau. Daarbij staat steeds voor ogen het vinden van oplossingen voor nu en voor de volgende generaties.

  • Eigenens: En eigenheid vraagt om veerkracht. De eigen cultuur en identiteit is de basis voor Mienskip en blijft behouden door deze Mienskip. Dit betekent ook dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is. Friezen voelen zich verbonden met hun provincie en omgeving. Ze kijken nuchter naar uitdagingen en kunnen door over hun schaduw heen te stappen oplossingen vinden voor regionale en nationale problemen.

  • Der foar stean: Ja is ja en nee is nee. Keuzes worden gemaakt, ook als ze soms lastig, pijnlijk of impopulair zijn. Als de keuzes zijn gebaseerd op klare taal en juiste feiten, zijn de oplossingen een logisch gevolg. Voortschrijdend inzicht heeft de samenleving vooruit geholpen en maakt daarom deel uit van het instrumentarium van Friese beslissers.