Scheiding natuur en landbouw bestaat niet!

Onze visie op de stikstofproblematiek in Gelderland

Door: Klaas van Eldijk en Esther Schenkelaars

Gelderland heeft van alle provincies het grootste stikstofprobleem. Al van oudsher is er de combinatie van natuur zoals de Veluwe en landbouw. De Gelderse benadering is eeuwenlang geweest dat er geen scheiding tussen cultuur, landbouw en natuur bestaat. 

Volt Gelderland vindt dat deze scheiding ook nu niet gemaakt moet worden. Maar dat is lastiger dan ooit. Want door vele jaren van slecht overheidsbeleid staan landbouw en natuur nu, door gerechtelijke uitspraken, tegenover elkaar. In Gelderland dreigt daardoor landbouwgrond ‘teruggegeven te worden aan de natuur’.  Terwijl we er juist naartoe moeten dat onze landbouw weer ‘natuurlijker’ wordt. De hervormingen in de landbouw die daarvoor nodig zijn kosten tijd. Tijd die er nu niet meer lijkt te zijn. 

Het staat buiten kijf dat de omschakeling naar duurzame vormen van landbouw leidt tot veel minder veeteelt en een veel lager gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Maar we hebben deze landbouw wel heel hard nodig om te komen tot een circulaire economie. 

In deze economie is er, naast voedsel, een enorme behoefte aan hout en vezels, bijvoorbeeld voor de bouw en de infrastructuur. Hoe meer de bouwsector innoveert, des te meer behoefte we hebben aan deze landbouwproducten die nauwelijks kunstmest nodig hebben. Volt Gelderland wil daarom de komende jaren instrumenten ontwikkelen om barrières voor deze vormen van landbouw weg te nemen. 

Daarnaast willen we dat boeren een belangrijke rol gaan vervullen in natuur-inclusief landschapsbeheer. Het uitkopen van boeren om vervolgens op de vrijgekomen grond een vorm van landschapsbeheer te realiseren, lijkt ons daarom geen goed idee. Wie kan immers beter het land beheren dan de boer die altijd al op het land gewoond en gewerkt heeft.

Hoe moeilijk het ook is, Volt Gelderland blijft zich inzetten voor een duurzaam samengaan van natuur en landbouw. En dat willen we samen met boeren en natuurbeheerders vormgeven. Want Gelderland heeft zowel behoefte aan (lokale) landbouwproducten als aan landschapsbeheer. En we kijken ook over de grenzen heen, want de veranderingen die nodig zijn beperken zich niet tot Nederland en zelfs niet tot Europa. Alleen samen krijgen we dit voor elkaar. 

Zie ook: Opiniestuk Volt Gelderland in het FD, d.d. 06-20–2022, “Maak van oude landschapsgronden moderne livinglabs” of bekijk FD Opinie 6 nov 2022.

Volt Gelderland gaat over dit onderwerp graag in gesprek met Gelderse boeren en natuurorganisaties.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische bloei en welvaart

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.