De standpunten van Volt Gelderland / Samenwerking in Europa

We doen het niet voor Brussel

Door: Esther Schenkelaars

We staan de komende jaren voor enorme uitdagingen. 

De uitdaging om de economie duurzamer en socialer te maken. 

De uitdaging om de CO2- uitstoot drastisch te verminderen en de uitdaging om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

De uitdaging om natuur en biodiversiteit te behouden. De uitdaging om boeren perspectief te bieden om met andere vormen van landbouw een goede boterham te kunnen verdienen. 

De uitdaging om netjes en eerlijk met het leven op onze planeet om te gaan, van klimaat- tot oorlogsvluchtelingen. 

De uitdaging van een nieuwe digitale werkelijkheid. Een digitale werkelijkheid met nieuwe kansen maar ook nieuwe bedreigingen zoals nepnieuws, deep fake, digitale criminaliteit en ondermijning van de democratie. 

De uitdaging om mensen die geen vertrouwen meer hebben in de politiek hier weer bij te betrekken. Om als overheid betrouwbaar en begrijpelijk te zijn voor burgers. Door een eerlijk belastingstelsel en eerlijke afhandeling van bijvoorbeeld het toeslagenschandaal en de aardbevingsschade. 

Volt ziet deze uitdagingen vooral als kansen om een betere samenleving te creëren. 

De energietransitie biedt kansen voor meer schone lucht en minder afhankelijkheid van totalitaire regimes.

Een nieuwe economie biedt kansen voor een eerlijker verdeling van de welvaart. 

De hervorming van de landbouw biedt kansen om beter in onze voedselzekerheid te voorzien. Een nieuwe landbouw kan ook voorzien in onze behoefte aan bouwmaterialen zoals hout en isolatiemateriaal, en in onze behoefte aan allerlei vezels voor bijvoorbeeld kleding. Want ook in een duurzame landbouwsector kunnen boeren een goede boterham verdienen.

Alle hervormingen die nu plaatsvinden hebben grote invloed op mensen. Volt wil burgers hier veel meer betrekken. Want veranderingen moeten mensen niet overkomen, ze moeten door mensen worden gedragen en in gang gezet. 

Nederland is onderdeel van de Europese Unie en heeft veel wereldwijde verdragen ondertekend. Volt gelooft in een sterk democratisch Europa. Een Europa dat goed is voor Nederland en tegenwicht biedt tegen oorlog, onrecht, onmacht en armoede.

Allemaal zaken die ook van invloed zijn op onze provincie. Zaken waarvoor Volt Gelderland medeverantwoordelijkheid wil nemen en de uitdagingen aan wil gaan. Niet omdat het moet van Brussel, maar omdat het noodzakelijk is voor onze eigen toekomst.

Niet voor niets heeft Volt de slogan: Future made in Europe.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische bloei en welvaart

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.