Ons verhaal

De provincie is een van de belangrijkste bestuurslagen in ons land. De provincie bepaalt namelijk waar ruimte voor natuur wordt gecreëerd, waar landbouw plaatsvindt, waar huizen worden gebouwd, hoe het openbaar vervoer wordt geregeld en zorgt dat de energietransitie in goede banen verloopt.

Volt deed in maart 2023 mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, zodat we ons in kunnen zetten voor een groene en duurzame toekomst gericht op de volgende generaties!