Burger inspraak

Burgerparticipatie is een fundamenteel aspect van democratische staten. Het stelt burgers in staat om direct invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming en versterkt de band tussen overheid en bevolking.

Initiatieven zoals burgerberaden kunnen een platform bieden voor deze interactie, waarbij burgers niet alleen tijdens verkiezingen, maar continu hun stem kunnen laten horen.

Een door burgers gekozen Europees Parlement voor meer democratische vertegenwoordiging en transparantie binnen de Europese Unie. Dit is een stap richting het versterken van de democratische fundamenten van de EU, waarbij burgers direct invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming die hun dagelijks leven beïnvloedt.

Onderwerpen

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische bloei en welvaart

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.