Samenwerking in Europa

De Europese Unie (EU) heeft decennialang gediend als een hoeksteen voor zowel veiligheid als economische voorspoed binnen Europa.

Recente uitdagingen zoals de opkomst van populisme en externe geopolitieke spanningen hebben deze fundamenten op de proef gesteld. Deze gebeurtenissen hebben de kwetsbaarheid van kleinere landen blootgelegd, die gemakkelijk tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden door grotere machten en financiële belangen.

Het is duidelijk dat voor een duurzame toekomst, waarin welvaart hand in hand gaat met welzijn, een zorgvuldige afweging van beleid nodig is. Dit beleid moet niet alleen gericht zijn op economische ontwikkeling, maar ook op het behoud van een sterke sociale structuur die alle burgers ondersteunt. Het is een delicate balans die gezocht moet worden, maar een die essentieel is voor de veerkracht en de toekomst van de Europese steden en hun inwoners.

Onderwerpen

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische bloei en welvaart

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.