Verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2023

Ruim 2 miljard euro aan Nuon-geld niet op de bank laten staan, maar inzetten voor Gelderlanders:

Lage- en middeninkomens moeten ook kunnen verduurzamen;

Het woningaanbod snel en duurzaam uitbreiden, zeker voor starters; 

Snel overgaan naar een stabiele en groene energievoorziening.

Volt wil blijven vernieuwen:

Mens en natuur voorop. Met een dienende politiek en een toekomstgericht beleid;

Boeren ondersteunen in de transitie naar een duurzame landbouw;

Toegankelijke sport en cultuur voor iedereen; 

Kansen creëren voor oudere werkzoekenden en mensen met een beperking.

Gelderland met een bestuurder voor Europa en veilige Digitalisering:

Eenvoudiger werken, ondernemen en reizen, ook over de grens;

Slimme digitale oplossingen voor de meer groene energie en woningbouw;

Verdroging en overstroming aanpakken samen met Noordrijn-Westfalen.


Bekijk ons verkiezingsprogramma

Ben jij benieuwd wat er in ons verkiezingsprogramma staat, kijk dan via onderstaande link:

Bekijk Volt Gelderland 2023 verkiezingsprogramma

Aanvulling op ons verkiezingsprogramma

De meeste informatie staat in ons verkiezingsprogramma. Aanvullingen staan in het document hieronder.

Bekijk Volt Gelderland 2023 aanvullingen verkiezingsprogramma

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische bloei en welvaart

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.