(Samen)Werken over de grens

De samenwerking tussen de Achterhoek en Duitsland is een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking die kan leiden tot een verrijking van kennis en vaardigheden aan beide zijden van de grens. Het feit dat bijna 2% van de Achterhoekse bevolking in Duitsland werkt, toont aan dat er al een sterke verbinding is, maar er is potentieel voor nog meer integratie en uitwisseling.

7 apr. 2024

De samenwerking van Volt Achterhoek met Volt Münsterland en Volt Kleve benadrukt het belang van politieke en educatieve samenwerking in de regio. De deelname op 4 mei aan de discussie ter gelegenheid van Europadag op de hogeschool in Kleve is een uitstekende gelegenheid om deze banden verder te versterken en te bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst binnen Europa. Het bevorderen van werkgelegenheid over de grenzen heen kan leiden tot een dynamischer arbeidsmarkt en een sterkere regionale economie.

Actueel:

CBS - Ruim 86 duizend mensen werken in Nederland en wonen in Duitsland of België

Standpunt Volt:

Werknemers in staat te stellen op afstand grensoverstijgend te werken en freelancers (gig-economy-werknemers) dezelfde bescherming te bieden als werknemers met een vast arbeidscontract; + te zorgen voor gestandaardiseerde kwalificaties voor en erkenning van vaardigheden in de hele EU en de administratieve capaciteit zodanig te vergroten dat gezinnen van werknemers zich binnen drie maanden bij hen kunnen voegen.