Huisvesting vluchtelingen

De inzet van Achterhoekse gemeenten om opvanglocaties te bieden aan statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne is een belangrijke stap in de ondersteuning van mensen die een nieuw leven opbouwen. Het biedt niet alleen een veilige haven, maar ook een kans voor integratie en gemeenschapsvorming. Deze acties weerspiegelen de solidariteit en het medeleven van de gemeenschap, terwijl ze bijdragen aan de naleving van de spreidingswet.

25 mrt. 2024

De visie van Volt op migratie benadrukt het belang van samenwerking, solidariteit en transparantie tussen EU-lidstaten om toekomstige migratiecrises te voorkomen. Het voorstel om asielzoekers snel en eerlijk over de lidstaten te verdelen, samen met een wettelijke regeling om asielprocedures binnen drie maanden af te ronden, weerspiegelt een streven naar een efficiënter en rechtvaardiger asielbeleid. Dit beleid zou niet alleen de last voor grenslanden kunnen verlichten, maar ook zorgen voor een meer voorspelbare en humane behandeling van asielzoekers. Het is een benadering die de waarden van de Europese Unie, zoals respect voor mensenrechten en solidariteit, in praktijk brengt.

Actueel:

Volt standpunt: