De circulaire economie: broodnodig!

Ons economisch model werkt wat betreft grondstoffen lineair: we gebruiken grondstoffen, maken er producten mee die uiteindelijk afval worden. Maar grondstoffen zijn niet onbeperkt voorhanden en dit systeem is uiteindelijk onhoudbaar. 

Doordat we enorm veel grondstoffen gebruiken die na gebruik als afval hun weg over de wereld vinden, wordt de wereldwijde reserve aan grondstoffen steeds schaarser.

Aan het begin van de keten leidt onze huidige manier van produceren tot onmenselijke werkomstandigheden, aan het einde daarvan leidt het tot vervuiling en vergiftiging van onze leefomgeving. Het is daarmee zowel oneerlijk tegenover huidige, niet Westerse generaties, als tegenover toekomstige generaties. 

Volt wil de economie omvormen naar een duurzame, zoveel mogelijk circulaire economie. Concreet betekent dit dat Volt de productie van wegwerpartikelen wil uitbannen, en toe wil naar  duurzame en volledig te recyclen te producten.

Leden van Volt pakten in 2012 de handschoen op en sindsdien staat Circulaire Economie op de kaart bij VNO-NCW, de Provincie en veel bedrijven.  Er kan echter meer. Volt is bijvoorbeeld ook voorstander van milieustraten in alle Gelderse gemeenten. En wat zou het fantastisch zijn als bepaalde apparaten of onderdelen seriematig een 2e of 3e leven krijgen. Met haar ligging tussen Randstad en Ruhrgebied is Gelderland een perfecte locatie  voor het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen.

Maar ook in andere sectoren willen we werken aan circulariteit. Zoals in de bouw, die milieutechnisch een grote impact heeft. Productie van beton en isolatiematerialen zoals steenwol, geeft veel uitstoot van o.a. stikstof en CO2 en gebruikt enorm veel energie. Hergebruik laat het energieverbruik dalen en zorgt voor veel minder uitstoot. Door daarnaast meer in te zetten op houtbouw, het gebruik van duurzaam geproduceerd isolatiemateriaal, en al bij de bouw de mogelijkheid voor demontage en hergebruik in de toekomst mee te nemen valt ook hier nog veel winst te behalen. 

Volt wil:

 • bedrijven ondersteunen in de overstap naar een circulaire bedrijfsvoering;

 • naleving door grote bedrijven vergemakkelijken door ambitieuze regelgeving en stimuleringsinstrumenten;

 • van overheidsinstanties eisen dat ze het goede voorbeeld geven

 • consumenten bewust maken;

 • de deeleconomie ondersteunen;

 • werken aan europese regelgeving voor standaardisering, bijvoorbeeld om statiegeld of demontage eenvoudiger te maken.;

 • eerlijke handel bevorderen en leren van goede voorbeelden uit europa; 

 • innovaties stimuleren die leiden tot circulaire alternatieven voor (fossiel) plastic

Daarom Volt: Future made in Europe!

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische bloei en welvaart

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.