Zonnepanelen op land versus op daken

De discussie over het plaatsen van zonnepanelen op land versus op daken is een actueel thema in Nederland.

19 mrt. 2024

Volt streeft naar een snelle implementatie van regelgeving die het verplicht stelt om grote daken van distributiecentra, kantoren en overheidsgebouwen te voorzien van zonnepanelen. Dit als alternatief voor het gebruik van groene weilanden voor zonne-energie, wat vaak weerstand oproept bij omwonenden. Het Nederlandse kabinet heeft plannen om vanaf 2025 zonnepanelen te verplichten op nieuwe utiliteitsgebouwen met een dakoppervlak groter dan 250 vierkante meter. Deze maatregel is onderdeel van een bredere strategie om de uitrol van zonne-energie op daken te versnellen en omvat ook Europese regelgeving die vanaf 2027 zonnepanelen verplicht stelt op alle nieuwe gebouwen binnen de Eurozone. Met deze ontwikkelingen loopt Nederland voorop in de transitie naar hernieuwbare energiebronnen en toont het aan dat het mogelijk is om de energie-infrastructuur aan te passen met respect voor het landschap en de lokale gemeenschap.

Actueel:

Volt standpunt:

  • verkiezingsprogramma 2023

    We voeren getrapt een verplichting van zonnepanelen op alle dakoppervlakken in. Zo worden de grote daken van distributiecentra, kantoren en overheidsgebouwen volgelegd met zonnepanelen, in plaats van de groene weilanden.

  • verkiezingsprogramma 2024

    We moderniseren onze energie-infrastructuur door de economie te ondersteunen met een Europees ‘smart’ energienetwerk en snellere vergunningen voor hernieuwbare energie, door energiebesparende initiatieven te ondersteunen en door burgers in staat te stellen energie terug te leveren aan het net.