Koers naar de Toekomst

Positief framing van lokale issues

Op 21 januari heeft Volt Achterhoek een brainstormsessie gehouden in Barchem. Aanwezig waren zo’n dertig personen, voornamelijk afkomstig uit Gelderland en Overijssel.

21 jan. 2024
KoersNaarDeToekomst

Aanleiding

Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag zien we verontruste reacties van leden. Ook melden zich nieuwe leden aan. Rode draad in de gesprekken en reacties is de zorg over de opkomst van populistische partijen die de fundamenten van onze democratie onder druk zetten. Het leek ons dat een ledenbijeenkomst iedereen de kans zou geven om zorgen te uiten en deze te delen. Ook kunnen we zo feedback over de afgelopen campagne ophalen en ideeën voor de komende verkiezingen bespreken en gezamenlijk plannen maken.

Brainstorm sessies

Voorop staat dat iedereen constructief kan meedenken. Hiervoor hebben we rondom de volgende vraag brainstormsessies georganiseerd: ‘Hoe kunnen we de lokale kiezers bereiken met de boodschap van Volt.’ Omdat sommige leden graag met de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 mee willen doen, willen we ook hen de mogelijkheid geven hierover na te denken met ‘gelijkgestemde’ leden.

Positief framen van lokale issues

Door middel van de aloude wetenschappelijk beproefde methode ‘Petje op, petje af’ geeft iedereen aan met welke verwachtingen zij de middag bijwonen. Met andere woorden:  waarover willen zij meedenken en meepraten? 

In vier groepen zijn de verschillende voorkeuren uitgesplitst:

Groep 1. 'Ik wil politiek actief worden'

Groep 2. 'Ik heb ideeën of wil meedenken met de campagne' (hoe, de vormgeving)

Groep 3. 'Ik zou graag zien dat thema’s die in onze regio spelen beter worden uitgelicht'

Groep 4. 'Ik wil de inhoud van de campagne voor de Europese verkiezingen helpen vormgeven'

Met behulp van canvassen (zie bijlage) zijn in tweetallen over verschillende thema's, de achtergronden, kansen/bedreigingen en ideeën verzameld. Deze input is ‘in de grotere groep’ besproken en de uitkomsten zijn centraal gepresenteerd.

‘Omwoorden’

Als gedachte-experiment heeft Ties met een grote groep Volter in Parijs gefilosofeerd over het ‘anders’, misschien concreter, verwoorden van waar Volt voor staat. Stel dat onze boodschap nu te genuanceerd en abstract is en te veel ‘nadenken’ vereist, hoe zou je dit dan anders kunnen verwoorden? Ter inspiratie heeft Ties het resultaat van deze creatieve sessie laten zien. Zo zijn de 5+1 challenges verwoord:

 1. De overheid werkt weer voor ons

 2. De economie gaat weer bloeien

 3. Werken gaat weer lonen, we laten niemand vallen

 4. Geen afhankelijkheid van Amerika of China

 5. Kracht bij de burger

 6. Burgers weer inspraak in Europa/De EU móet en zàl beter

Deze inspirerende manier van denken, zou ons kunnen helpen om zelf slogans voor Volt maken. Nadat we de in het verleden gebruikte slogans van diverse politieke partijen hebben verkend. Wordt snel duidelijk, dat het niet meevalt om een partij in een slogan te ontdekken!

We zijn in groepen aan het werk gegaan met het bedenken van onze eigen slogans. Al snel blijkt dat smaken en voorkeuren verschillen: hoe breng je je boodschap het best?!  Deze sessie resulteert in de volgende leuzen:

 • Nederland is fantastisch, nu Europa nog

 • Ik leef in Europa, jij ook?

 • Wij Europa!

 • Volt, grenzeloze energie

 • Europa geeft hoop voor de toekomst

 • Europa? Laten we eerlijk zijn!

 • Beter Nederland, in een beter Europa

 • Europa voor jou!

Na een spannende stemronde wordt de volgende leus de winnaar:

Nederlandse macht door Europese kracht

Conclusie

De bijeenkomst was een bron van energie, met veel en soms verhitte discussies over lokale thema’s, de beste aanpak voor de campagne, speerpunten en onderwerpen van gesprek. Het is  duidelijk dat om de inwoners van het oosten aan te spreken, er voldoende aandacht moet zijn voor lokale en regionale onderwerpen.

Ook is benadrukt dat we bewust aandacht moeten besteden aan de manier waarop we communiceren. Door concreet taalgebruik en mogelijk het gebruik van beelden kan de boodschap van Volt effectief worden overgebracht. We hebben bijvoorbeeld gesproken over het gebruik van spotprenten. Dit toont aan dat we onszelf niet te serieus nemen (lees: we zijn toegankelijk) en dat we onze boodschap op een toegankelijke(r) manier kunnen visualiseren.

KoersNaarDeToekomstGroep

Vervolg
We bedanken alle deelnemers voor hun inzet en creativiteit! We zullen de input delen met Volt Nederland en we kunnen deze gebruiken voor onze lokale campagneactiviteiten voor de Europese verkiezingen. Binnenkort is er een online vervolgsessie om de lokale campagne vorm te gaan geven. Meld je aan via [email protected] om input te kunnen leveren aan de campagne. Met jouw bijdrage kunnen we ervoor zorgen dat de Voltwaarden ook onze kiezer aanspreekt.