Volt wil inkomensgrens voor de aanvullende beurs verhogen en koopkrachtherstel voor álle uitwonende studenten

Komend collegejaar krijgen studenten in het hoger onderwijs weer een basisbeurs – voor het eerst sinds de afschaffing in 2015! Woensdag spreekt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de herinvoering van de basisbeurs regelt en de week erna zal erover gestemd worden.

13 feb. 2023
Studentenprotest over compensatie

Ondanks dat Volt blij is met de herinvoering van de basisbeurs, zullen we woensdag voorstellen indienen om het wetsvoorstel, het nieuwe stelsel en de compensatie van de pechgeneratie eerlijker en rechtvaardiger te maken. Zo wil Volt onder andere dat de (ouderlijke) inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de aanvullende beurs verder verruimd wordt en dat de koopkrachtcompensatie voor 2023-2024 voor alle uitwonende studenten gaat gelden. 

Torenhoge studieschulden, mentale ongezondheid door de coronacrisis, stress en prestatiedruk, en een onbegaanbare woningmarkt. Het benoemen van de problemen waartegen studenten aanlopen lijkt inmiddels een grijsgedraaide plaat, maar dat maakt de problemen niet minder wezenlijk. Door de afschaffing van de basisbeurs in 2015 hebben veel studenten aanzienlijk meer moeten lenen om hun studie te kunnen betalen en rond te kunnen komen, met meer schuldenstress en een nog slechtere kans op de woningmarkt tot gevolg. Het is goed dat het tij wat gekeerd zal worden met de herinvoering van de basisbeurs, maar Volt vindt dat er zowel een structureel toereikende basisbeurs moet komen vanaf 2023 als een fatsoenlijke compensatie voor de pechgeneratie studenten. 

Eerder deden we daar al de nodige voorstellen voor en woensdag zullen we ons hier opnieuw hard voor maken. Daarnaast zal Volt ook met nieuwe voorstellen komen. Zo willen we dat meer studenten aanspraak kunnen maken op de maatregelen om de verminderde koopkracht onder studenten aan te pakken.

Verruiming inkomensgrens aanvullende beurs

Afgelopen jaar is door de Tweede Kamer een voorstel aangenomen om de inkomensgrens waarmee je  in aanmerking te komt voor de aanvullende beurs, te verruimen naar een verzamelinkomen 70.000 euro. Hierdoor zouden ook middeninkomens profiteren van de nodige financiële ondersteuning. Maar met de inflatie van de afgelopen tijd in het achterhoofd, is Volt van mening dat deze grens verder verruimd moet worden: naar een verzamelinkomen 80.000 euro. We verzoeken het kabinet hiervoor de nodige, extra financiële middelen vrij te maken.

Koopkrachtherstel (of energietoeslag) voor alle uitwonende studenten

Vanwege de gestegen kosten in levensonderhoud en energie, komt het kabinet met een tijdelijke koopkrachtmaatregel voor basisbeursgerechtigde studenten in het jaar 2023-2024. Het gaat om een bedrag van ca. 165 euro per maand per student. Dit is een goede eerste stap, maar Volt wil dat uitwonende studenten die het afgelopen jaar geen energietoeslag hebben ontvangen (1), volgend jaar nog studeren (2), maar geen recht meer hebben op een basisbeurs (3) óók gecompenseerd worden voor de gestegen kosten. En dus zal Volt de minister verzoeken om op zoek te gaan naar financiële middelen en dienen we een amendement in.

Er zijn nog veel vraagtekens met  betrekking tot het voorstel van de minister. Bijvoorbeeld over de gestegen rente op studieschuld, de verhoging van het collegegeldtarief en de inmiddels vergeven middelen die voor studenten beschikbaar hadden moeten blijven. Op al deze punten zal Volt om duidelijkheid blijven vragen.

We roepen het kabinet dan ook op om extra geld vrij te maken voor zowel de pechgeneratie als aankomende studenten. Studenten hebben de afgelopen jaren klap na klap moeten incasseren en ook de toekomst zal voor hen – op zijn zachtst gezegd – de nodige uitdagingen met zich meebrengen.