De toekomst: Made in Europe!

Zowel de Europese Unie als Nederland presenteerde deze week de plannen voor het komende jaar en het antwoord op de Corona- en financiële crisis. Zo zijn er veel thema’s voorbij gekomen, hieronder bespreken wij de belangrijkste en wat Volt daarvan vindt.  

31 okt. 2020

Europa

Von der Leyen (de voorzitter van de Europese Commissie) sprak grote ambities uit op het gebied van klimaat- en digitalisering. Een bevlogen speech over vooruitgang; aanscherping van klimaat regels, inzetten op digitalisering, migratie aanpak, magnitsky act. Maar hoe gaat de EU dit voor elkaar krijgen? 

Nederland

Nederland sprak zich minder ambitieus uit op de grote transities in klimaat en digitalisering. Er werd amper gesproken over Europa en samenwerking. Het redden van de economie door in te zetten op economische groei staat centraal; via een groeifonds van 20 miljard euro. De overheid geeft volgend jaar bijna 337 miljard euro uit. Daarvan is 46 miljard bestemd voor de corona steun, het kabinet verwacht 16,6 miljard euro minder belasting door uitstel maatregelen.

Verder komt er een belastingverlaging voor burgers en het midden en kleinbedrijf.

Klimaat

We hebben slechts 1 planeet. Volt juicht toe dat de klimaatambities naar boven worden bijgesteld. Tegelijkertijd zijn we van mening dat het nog niet ambitieus genoeg is. Volt wil dat de EU in 2040 klimaatneutraal is. Dit is mogelijk met technologie, expertise en juiste investeringen in Europa. Nederland blijft achter. De ambitie moet fors omhoog. Meerdere partijen zien de mogelijkheden van Kernenergie, ook Volt staat hier als tussenoplossing positief tegenover. Daarbij willen we investeren in de Europese waterstofeconomie.

Innovatie en digitalisering

We must make this Europe’s Digital Decade, sprak Von der Leyen. Volt steunt dit; we lopen achter op China en de VS. Het is nu tijd om te investeren in de toekomst. In de corona crises zien we de mogelijkheden van digitaal thuiswerken en onderwijs, en hoe goed dit samen gaat met duurzaamheid. Investeringen in Kunstmatige Intelligentie als belangrijkste technologie zijn nu nodig. Met daarbij een juridische en ethisch raamwerk, een goede infrastructuur en toegang voor kleine en grote bedrijven. Dat moeten we Europees aanpakken. De Nederlandse miljoenennota gaat hier niet op in, maar hier zit volgens Volt de toekomst voor Nederland en Europa. 

Het Nederlandse investeringsfonds kan bijdragen aan de klimaat- en innovatie & digitalisering ambities. De invulling nu nu te onduidelijk en vrijblijvend. De aanpakken van klimaatverandering en investeren in innovatie gaan hand in hand. Ook kan het fonds gekoppeld worden en Europese samenwerking, zodat het geld zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

Migratie

Afgelopen week zagen we de verschrikkelijke branden in het vluchtelingenkamp Moria. Een schande van deze tijd. Volt maakt zich in het Europese Parlement hard voor een snel, efficient en Europees humaan migratiebeleid. Komende week zal de Commissie met een ‘humaan’ voorstel komen. Volt wil voorkomen dat kampen als Moria opnieuw worden opgebouwd, maar dat er structurele verbeteringen in de opvang komen in de lidstaten en de gezamenlijke asielprocedure. Kan door hem Europees goed af te stellen sneller, goedkoper en humaner. Von der Leyen: “But I want to be clear: if we step up, then I expect all Member States to step up too. Migration is a European challenge and all of Europe must do its part.” Hier is het fout gegaan. Het zijn landen als Nederland en Oostenrijk die de kampen in stand hebben gehouden als afschrikeffect. Afgelopen week liet de Nederlandse regering zich van zijn slechtste kant zien. Onacceptabel volgens Volt. 

Europa in de wereld

Het ontbreken van een gemeenschappelijk buitenlands beleid binnen de Europese Unie is voor Volt een doorn in het oog. Hierdoor reageert de EU niet (snel) op situaties in de wereld; Belarus, Syrië, Venezuela of richting grootmachten als Rusland. Daarom komt de EU met een eigen Magnitsky act, zodat er sancties kunnen worden opgelegd aan landen die hun boekje te buiten gaan. Dit zonder Vetorecht bij de lidstaten. Een eerste stap in de goede richting. Wij willen dat er een Europese minister van Buitenlandse Zaken komt, die zorgt voor een goede vertegenwoordiging van alle Europeanen, maar ook duidelijk verantwoording aflegt.

Moderniseren van de Europese Unie

Het grote ontbreken volgens Volt bij de plannen van de Europese Commissie, was de vraag hoe we op al deze onderwerpen gaan besluiten. Dat is waar altijd mis gaat. Omdat 27 verschillende landen met nationale politici bezig zijn met hun eigen belangen. Op elk dossier heeft ieder land weer andere belangen, kortom amper vooruitgang. Dit geldt voor klimaat, digitalisering, migratie. Dit is waar Volt stevig op inzet; we kunnen alleen vooruit in Europa als we moderniseren naar een Europese Parlementaire democratie. Het blijft nu bij mooie woorden van de Commissie, maar de lidstaten zullen bepalen wat er uiteindelijk van terecht komt. 

Waar Europa inzet op gezamenlijk de transities aanpakken, kijkt Nederland naar zichzelf. En dat terwijl Europa voor deze transities gezamenlijke doelen aandraagt en geld aanbiedt. Toch mist het cruciale gesprek over Europese samenwerking op nationaal niveau. Er ligt een mooie toekomst voor ons, maar dan moeten we nu aan de slag. Niet met 17 miljoen, maar met 450 miljoen Europeanen. Wat ons betreft is de toekomst: Made in Europe!