Terug naar de oude basisbeurs alsof deze nooit was afgeschaft

Je studententijd is een tijd van zelfontplooiing, nieuwe vriendschappen en het opdoen van kennis. Een bijzondere tijd waarin je een belangrijke basis legt voor je toekomst. Volt is daarom blij dat de basisbeurs terugkomt. Het kabinet stelt echter een bedrag voor dat gelijkstaat aan de beurs uit 2008, terwijl kosten zoals het collegegeld of de prijs van een kamer sindsdien flink gestegen zijn.

6 apr. 2022

Daarom heeft Volt tijdens het notaoverleg over de basisbeurs een aantal moties ingediend zoals een basisbeurs van minimaal 312 euro voor uitwonende studenten en 112 euro voor thuiswonende studenten. 

Na jaren werd er door studenten gesnakt naar de terugkeer van de basisbeurs uit 2015. Die leek er te komen toen de coalitie de herinvoering van de basisbeurs aankondigde. Maar in plaats daarvan neemt het kabinet ons eigenlijk mee terug naar 2008: het voorgestelde bedrag voor de uitwonende basisbeurs is 255 euro en 91 euro voor de thuiswonende. De omstandigheden voor studenten zagen er veertien jaar geleden alleen totaal anders uit. Voor een studentenkamer betaal je als student nu 30 procent meer dan in 2008 en ook het collegegeld ligt inmiddels 45 procent hoger dan toen. Daarin is de huidige inflatie nog niet eens meegerekend. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft berekend dat een gemiddelde uitwonende student 1271 euro nodig heeft om rond te kunnen komen. 

Volt wil daarom dat de oude basisbeurs opnieuw ingevoerd wordt, aangepast met een inflatiecorrectie. Daarmee zou de basisbeurs voor uitwonende studenten op 312 euro per maand uitkomen en op 112 euro voor thuiswonende studenten.

Generatietoets
Volt wil dat onderwijs toegankelijk is en blijft, en dat jonge mensen zich maximaal kunnen ontplooien. Laurens vroeg minister Dijkgraaf of hij deze ambitie deelt en hoe we dit terugzien in het voorstel van het kabinet. Is gekeken naar de effecten van de huidige basisbeurs op de kansen van jonge mensen? Of gaat het kabinet er simpelweg vanuit dat één miljard voldoende is? Volt wil dat de minister zeker van zijn zaak is en vroeg of hij een generatietoets kan uitvoeren op het plan. Het gebruik van een generatietoets moet uiteindelijk bepalen of het beleid van het kabinet op de lange termijn eerlijk is voor jongeren. De minister heeft toegezegd deze toets uit te voeren en hier later op terug te komen.

Compensatie
Eerder presenteerde Volt al het plan voor de compensatie van de ‘leenstelselgeneratie’. De partij wil dat deze generatie studenten wordt gecompenseerd met een bedrag dat vergelijkbaar is met de basisbeurs onder het oude stelsel. Volt pleit voor een bedrag van 10.000 euro dat kan worden afgetrokken van de studieschuld. 

Moties
Volt kwam tijdens het notaoverleg over de basisbeurs met een aantal moties. Zo diende we een motie in om de inkomensgrens voor de aanvullende beurs te verruimen. Dit zorgt ervoor dat meer studenten voor deze beurs in aanmerking komen en daardoor niet tussen wal en schip raken. Daarnaast dienden we een motie in waarin de minister wordt gevraagd om de financiële situatie van studenten met een beperking beter te monitoren en de aanvraagdruk voor financiële ondersteuning onder deze groep te verlagen. Tot slot is Volt in overleg met het ministerie van OCW om te voorkomen dat de hoge inflatie van nu leidt tot torenhoge collegegeldtarieven. 

Meer lezen over hoe Volt de studenten wil compenseren? Lees het hier.