Volt en de gemeenteraadsverkiezingen: over pariteit

Volt is druk bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Lokale afdelingen werkten de afgelopen maanden aan het schrijven van beleid en het selecteren van geschikte kandidaten. De komende tijd geven we jullie in deze serie een update over de gemeenteraadsverkiezingen; wat hebben we gedaan en waar staan we nu? Vandaag deel 1: gelijkwaardigheid en pariteit.

24 okt. 2021
Volt vrouwen demonstreren met vlaggen

Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen
Volt is een politieke beweging die staat voor haar waarden. Eén van die waarden is gelijkwaardigheid. Voor ons betekent dat gelijkwaardigheid tussen alle mensen. Dit uit zich in pariteit. Pariteit betekent gelijke representatie van mannen en vrouwen. Volters door heel Europa vinden het belangrijk dat mannen en vrouwen even goed vertegenwoordigd zijn in de politiek. Daarom is het een voorwaarde voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onze lijsten bestaan voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen. Non-binaire personen kunnen op beide plekken staan. Gelijke vertegenwoordiging gaat vóór deelname in zoveel mogelijk steden.

Niet iedere afdeling is het gelukt om voldoende vrouwen te werven. Daarom nemen we in een aantal gemeenten niet deel aan de verkiezingen. Het gaat Volt niet om snelle winst, maar om duurzame verandering - verbetering - voor de toekomst. Wij zetten ons hier voor in op lokaal, nationaal en Europees niveau. Idealen moet je niet alleen vertellen, maar ook uitstralen en uitdragen. Oftewel: doen wat je zegt. Wij geloven dat een goede afspiegeling van de samenleving elke politieke partij beter kan maken. 

Vrouwentekort in de lokale politiek
Een gebrek aan vrouwen in de lokale politiek is niet nieuw. Pas in 2018 kwam het percentage vrouwen in gemeenteraden voor het eerst boven de 30% uit. En dat 100 jaar nadat het eerste vrouwelijke raadslid werd geïnstalleerd! Juist omdat vrouwen nog ondervertegenwoordigd zijn, is het nodig om met pariteit te werken. Gerichte acties om meer vrouwen te werven kunnen helpen: een voorbeeld hiervan is de gemeente Baarn. Na een gerichte wervingsactie is het aantal vrouwen in de Raad daar gestegen van 24% naar 42%.

Ook Volt voert actie. Zo hebben wij een online campagne gelanceerd en hebben de lokale afdelingen vrouwen direct benaderd om zich te kandideren.  Daarnaast zet het Vrouwen van Volt-netwerk zich in voor gelijke representatie van vrouwen binnen de partij. 


Hoe zit het nou met die verkiezingen?
Daar zijn we hard mee bezig! Van de 25 afdelingen die deze zomer hun ambitie uitspraken om mee te doen, zijn meer dan 10 afdelingen bezig met de voorbereiding. Zij hebben sterke kandidaten en goed beleid. Zij zijn bezig met het voeren van interne campagne, het schrijven van verkiezingsprogramma’s, voordat de campagne straks van start gaat.

En de afdelingen die niet meedoen? Zij richten zich nu op het uitbouwen en sterker maken van hun afdeling, het organiseren van lokale initiatieven en het voorbereiden op wat ze in de toekomst te wachten staat.

Wil jij helpen?
Fijn! We kunnen je hulp goed gebruiken. Neem contact op met je lokale afdeling via mail of social media. Ook horen we graag jouw ideeën om de gelijkwaardigheid tussen man/vrouw/divers te verbeteren. Laat een reactie achter, en kijk ook naar deze organisaties die zich hiervoor inzetten: