Burgerberaden voor en door Arnhemmers

De fractie Volt Arnhem is alweer een jaar actief. Een jaar geleden werden Niels en Marlies verkozen tot raadslid. Als snel bleek dat we samen met GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid mochten onderhandelen over een coalitieakkoord en het verdelen van de portefeuilles voor de wethouders. Daarnaast gingen Christiaan en ik aan de slag als fractievolgers. Maurits werd de eerste wethouder voor Volt in Nederland ooit. We gingen van start met fractievergadering

9 apr. 2023

Burgerparticipatie als speerpunt

Na het inwerken, wennen en het leren kennen van de gemeenteraad en ambtenaren, was het tijd om onze speerpunten voor de komende raadsperiode op een rij te zetten. Als kleine fractie moeten we keuzes maken, om zo invloed te hebben en van waarde te kunnen zijn voor Arnhem. De keuze viel op: 1) kansengelijkheid, 2) burgerparticipatie, 3) digitalisering en 4) duurzame mobiliteit. Voor het speerpunt burgerparticipatie ben ik als fractievolger verantwoordelijk. Met trots kan ik zeggen dat we het afgelopen jaar daarmee mooie en belangrijke stappen hebben gezet.

Burgerberaden als onderdeel van burgerparticipatie

Voor de meeste gemeenten is burgerparticipatie nog steeds een grote uitdaging. Zo ook voor Arnhem. Het is niet zomaar geregeld dat inwoners mee kunnen denken, adviseren of zelfs kunnen meebeslissen over plannen. In het verkiezingsprogramma van Volt Arnhem roepen we op om Arnhemmers meer invloed te geven op beslissingen. Dat willen we onder andere bereiken met burgerberaden. Voor een burgerberaad worden inwoners geloot om met elkaar in gesprek te gaan over een specifiek onderwerp of vraagstuk. Door te loten wordt ervoor gezorgd dat er een goede afspiegeling van de bevolking deelneemt. De ingelote deelnemers worden bijgepraat en geïnformeerd door experts. Daarnaast is het mogelijk om verschillende belanghebbenden in te laten spreken, om vanuit verschillende invalshoeken ideeën en meningen te verzamelen. 

Burgerberaden helpen Arnhem

Deelnemers aan een burgerberaad krijgen dus evenveel informatie en kunnen op een gelijkwaardige manier met elkaar praten. Vaak gebeurt dit in kleine groepjes, zodat iedereen de ruimte voelt om ideeën en meningen te delen. Na meerdere dagen van gesprekken voeren, luisteren naar presentaties, het schrijven van voorstellen, besluiten de deelnemers gezamenlijk welke voorstellen worden aangenomen. Dat gebeurt via een stemming. Hierdoor is duidelijk waar een burgerberaad in meerderheid voor staat en wat zij aan de gemeenteraad willen adviseren. Het is alleen wel belangrijk welke opdracht een burgerberaad vooraf heeft meegekregen; voor vrijblijvend advies of neemt de gemeenteraad de voorstellen over? Het overnemen van voorstellen is essentieel voor het vertrouwen in een burgerberaad. Doordat de voorstellen van de Arnhemmers zelf komt, zijn het voorstellen die Arnhem echt gaan helpen.

Vier burgerberaden in Arnhem

De oproep van Volt om te starten met burgerberaden in Arnhem vond ook gehoor in de coalitie. In het coalitieakkoord is daarom afgesproken dat we in Arnhem gaan experimenteren met burgerraadpleging. Concreet worden er in deze raadsperiode – van vier jaar – vier burgerberaden georganiseerd. Het eerste burgerberaad zal gaan over het onderwerp afval en wordt in 2023 georganiseerd. De verantwoordelijk wethouder en ambtenaren zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om zich te verdiepen in burgerraadpleging en het treffen van de eerste voorbereidingen voor het allereerst burgerberaad in Arnhem.

Goed geïnformeerd aan de slag met de gemeenteraad

Als Volt-fractie vinden we het belangrijk dat de hele gemeenteraad goed geïnformeerd wordt over wat een burgerberaad inhoudt en hoe je er als gemeenteraad mee om kunt gaan. Het is namelijk niet zo eenvoudig dat er een burgerberaad wordt georganiseerd en de politiek daarna wel ziet wat het met de uitkomsten doet. Vooraf moet je als gemeenteraad namelijk besluiten of je voorstellen van een burgerberaad gaat overnemen of dat het slechts adviezen zijn die kunnen worden verworpen. Als lid van de raadswerkgroep Burgerparticipatie, heb ik daarom het idee geopperd om een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad te organiseren. Samen met de raadswerkgroep –bestaande uit raadsleden en fractievolgers uit de gemeenteraad en ambtenaren – is deze bijeenkomst voorbereid. Meer informatie vind je hier.