VoltAchterhoek

Standpunten

Vitale Achterhoek

In een snelgroeiende beweging met politieke ambities vinden wij het belangrijk dat we alle inwoners vertegenwoordigen: een representatieve doorsnede van onze plattelandsgemeenten binnen de Achterhoek. Daarbij staat inclusiviteit hoog in het vaandel en iedereen die de waarden van Volt aanspreekt is welkom. Volt Achterhoek zal naast de Volt-beginselen ook de specifieke zaken behartigen die hier in het oosten van Nederland van groter belang zijn.

Wij zijn een grensregio en als pan-Europese Beweging hebben wij een hechte samenwerking met onder andere de Volt City Teams van Kleve, Emmerich en Bocholt. Daarnaast werken we samen met onze oost-Nederlandse buursteden waaronder Apeldoorn, Arnhem/Nijmegen, Deventer, Enschede en Zwolle.

Om de "kloof" tussen stad en platteland te verkleinen het is tijd voor nieuwe verbindingen, letterlijk én figuurlijk, tussen dynamische steden en vitale regio’s. Om het kenmerkende van de Achterhoek te behouden streeft Volt naar een natuurlijke verhouding tussen bebouwing, landbouw en natuur:

  • Betaalbare en duurzame woningen voor studenten, ouderen en starters.

  • Investeren in de aanleg en reparatie van infrastructuur in de grensregio’s

  • Een vitaal, veilig en bereikbaar platteland

  • Versterken van de sociale cohesie

  • Sterkere samenwerking met de grensregio door uitwisseling van talent, kennis en infrastructuur

lees meer

Ondernemend Achterhoek

Een duurzame economie is de motor van een sterke samenleving. Volt zet in op innovatie van de lokale bedrijven. Door Europese samenwerking stimuleren wij de economie en pakken wij gedeelde knelpunten zoals werkgelegenheid en infrastructuur aan. Volt wil:

  • Een groene, circulaire en digitale economie

  • de grensoverstijgende samenwerking bevorderen.

  • Talent binnen de regio behouden

  • Erkenning van alle mbo-diploma’s in de EU, te beginnen in de grensregio’s

  • Technologie ontwikkelen voor duurzame productiviteit

lees meer

Betrokken Achterhoek

Meer mensen betrokken bij politiek. De inspraak van burgers is een essentieel onderdeel van een goed werkende democratie. Daarom willen we meer leden van politieke partijen, het liefst bij Volt.

Vanuit Volt Achterhoek dragen we dit actief uit en hebben de doelstelling om vertegenwoordigd te zijn te de gemeenteraden van de gemeentes binnen de Achterhoek.

lees meer