Een einde aan het geweld in Israël en Palestina

Het leed in Israël en Palestina groeit met de dag. Duizenden burgerslachtoffers, families die uit elkaar gereten zijn door ontvoering en bombardementen, mensen op de vlucht en scholen en ziekenhuizen die geen veilig toevluchtsoord meer zijn. Er moet altijd toegang zijn tot humanitaire hulp en burgers moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Israël had Gaza nooitmogen afsluiten van water, voedsel en brandstof. 

21 nov. 2023
Een witte duif die vliegt met wijde vleugels

De internationale gemeenschap mag niet langer wegkijken van deze humanitaire ramp en alles op alles zetten om deze golf van geweldnu te stoppen. 

Volt wil daarom: 

- Een onmiddellijk staakt-het-vuren;

- Per direct extra humanitaire hulp naar Gaza;

- Vrijlating van alle gijzelaars;

- Het stoppen van export van wapens en wapenonderdelen; 

- Het opschorten van samenwerking met Israël op het gebied van wapens; 

- Een VN-vredesmissie om vrede te bewerkstellingen en behouden;

- Een VN-Vredesconferentie om de twee-statenoplossing realiteit te maken.

De internationale gemeenschap heeft gefaald 

Jarenlang heeft de internationale gemeenschap haar kop in het zand gestoken en weggekeken van de precaire situatie in het Midden-Oosten. 2.2 miljoen Palestijnen zitten uitzichtloos vast in Gaza. Kolonisten onderdrukken Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en verdrijven Palestijnen uit hun huis. Zij hebben niet dezelfde toegang tot economische of sociale rechten en zijn al decennialang slachtoffer van onderdrukking, segregatie en discriminatie. De internationale gemeenschap heeft weggekeken en dit systeem van onderdrukking voor lief genomen. Daaraan moet nu een einde komen. Dit begint met het erkennen van Palestina als staat in opmaat naar het komen tot een twee-statenoplossing. Bovendien moet Nederland met de EU een importban instellen voor producten afkomstig uit de Westelijke Jordaanoever.  

Aan de andere kant zien we ook hoe de internationale gemeenschap heeft toegekeken hoe de dreiging vanuit terroristische organisaties in de regio groeide. Zo wordt Hamas gefinancierd door landen in de regio, zoals Iran en Qatar, terwijl Israëliërs jarenlang raketaanvallen moeten vrezen van terroristische organisaties als Hamas en Hezbollah. Ook hier kan en mag de internationale gemeenschap niet langer wegkijken. Zij moet sancties opleggen aan landen of actoren die Hamas of andere terroristische organisaties in de regio financieren. 

Wat kunnen Nederland en de internationale gemeenschap doen? 

De internationale gemeenschap moet op dit moment alles in het werk stellen om een einde te maken aan de golf van geweld in Israël en Palestina. Zij moet daarom oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en druk blijven zetten op Israël om dit ook uit te voeren.Tegelijkertijd moet de internationale gemeenschap de druk opvoeren op Hamas om ervoor te zorgen dat de gegijzelden vrijgelaten worden. 

Bovendien moet Nederland, de EU en de internationale gemeenschap het disproportioneel geweld van Israël tegen Palestijnse burgers én het gebruiken van onschuldige burgers als menselijk schild door Hamas ten strengste afkeuren. 

Zolang er aanwijzingen zijn dat het internationaal humanitair oorlogsrecht geschonden worden en onschuldige burgers slachtoffer worden mag Nederland geen militaire steun geven aan Israël. Dit betekent dat er geen onderdelen voor F35’s worden geleverd en dat de militaire samenwerking met Israël (tijdelijk) wordt opgeschort als signaal dat deze manier van oorlogvoering niet door de beugel kan. 

Bovendien moet de internationale gemeenschap, inclusief Nederland, meer financiering geven aan het onderzoek van het Internationaal Strafhof naar oorlogsmisdaden die zijn gepleegd door Israël en Hamas. 

 

Toenemende polarisering in de samenleving

We zien dat het aantal meldingen van moslimhaat en antisemitisme toeneemt. Dat is verschrikkelijk en schadelijk voor de mensen die worden bedreigd, én voor ons als samenleving. Joodse kinderen moeten ongehinderd naar school kunnen, mensen moeten hun geloof kunnen uitdragen zonder angst, Palestijnen moeten vrij kunnen rondlopen en niet verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van Hamas. In plaats van elkaar met hardheid te benaderen en angst te voeden, moeten we oog houden voor elkaar, en erop letten de ander te zien. Daarom moet de overheid het voortouw nemen in het stimuleren van verbindende initiatieven.