Nationale Klimaatweek: Een duurzame toekomst voor Amsterdam

Amsterdam heeft alles in huis om sterker uit de klimaatcrisis te komen, maar de tijd om te handelen is nu. Volt gelooft in de kracht van de stad en haar inwoners om over te stappen naar een samenleving waarin duurzaamheid de norm is. Deze week is de Nationale Klimaatweek: een belangrijk moment om focus te leggen op wat belangrijk is voor Amsterdam en wat we al doen om van Amsterdam een duurzame hoofdstad te maken. 

2 nov. 2023

Groene Galerij - Weerbaarheid tegen klimaatverandering 

Amsterdam wordt steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden zoals hete zomers en stortregens in de herfstmaanden. Om te zorgen dat Amsterdam deze klimaatverandering aan kan, moet de stad vergroend worden. De gemeente zet zich al in voor een groenere hoofdstad. Zo kun je bijvoorbeeld tegels laten ophalen die je hebt vervangen voor groen of een geveltuintje aanvragen bij de gemeente. 

Vergroening kan alleen slagen als we allemaal dezelfde doelen omarmen. Daarom roept Volt op tot samenwerking en gezamenlijke inspanningen om Amsterdam tot een ‘’Groene Galerij’’ te maken die de woonwijken verbindt met het hart van de stad via een groene wandel- en fietsroute.

Energie - Wind, zon en isolatie 

Driekwart van de broeikasgassen die we uitstoten, komt door energiegebruik. Daarom is het heel belangrijk dat we overstappen van fossiele brandstoffen naar groene energie. Dat kunnen we doen door goed gebruik te maken van wind- en zonne-energie. Maar de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. We moeten daarom energieverbruik verminderen, bijvoorbeeld door huizen beter te isoleren.


Stoppen met biomassa voor 2030 en waterstof promoten 

Het streven is om voor 2030 volledig te stoppen met het gebruik van biomassa voor energie, tenzij het afkomstig is uit Europa en bestaat uit onbruikbaar restafval. Daarnaast willen we het opwekken en gebruiken van waterstof als brandstof aanmoedigen, met name voor de scheepvaart, zware industrie en andere bedrijfstakken.


Lichtvervuiling tegengaan 

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld en dat is slecht nieuws. Lichtvervuiling kost namelijk onnodige energie en heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen en verstoort het bioritme van planten en dieren. In Nederland staan er op veel plekken ‘s nachts onnodig lichten aan. Volt wil daarom dat de gemeente mensen kan verplichten om hun lichten te doven. Het moet in Amsterdam, en overal in Nederland, de norm zijn dat lichten van kantoorpanden en winkels na sluitingstijd uit zijn. 


Oproep voor de Klimaatmars op 12 november

Amsterdam heeft potentie om een leider te zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Laten we samenwerken, keuzes maken en actie ondernemen om onze stad te veranderen in een duurzame plek voor huidige en toekomstige generaties. Volt roept iedereen op om deel te nemen aan de klimaatmars op 12 november. Samen kunnen we onze stem laten horen en actie eisen om in Amsterdam, maar ook in de rest van het land en Europa de nodige verandering op gang te brengen. Kijk voor meer informatie op de website: https://klimaatmars.nl/. 


Zelf bijdragen aan een duurzamer Amsterdam? 

De grootste verandering moet komen door de grote vervuilers. Maar ook als individu kun je je steentje bijdragen, vaak met hulp van de gemeente. Zo kun je bijvoorbeeld tegels verwijderen en vervangen voor groen. De gewipte tegels worden dan opgehaald door de gemeente. Of ga langs bij een Repair Café om je spullen die normaal zouden worden weggegooid te repareren. Kijk op de website van de gemeente Amsterdam wat je nog meer kunt doen om te verduurzamen: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/groene-stad/.