Standpunten

Ruimtelijke ordening
De inrichting van ons landschap is één van de belangrijkste taken van de provincie. Volt wil oplossingen die ons land niet uitputten, maar juist verrijken. We willen een goede balans tussen natuur, woningen en landbouw.
Klimaat en energie
Groningen heeft de mogelijkheid een voorbeeldprovincie te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe groene energietechnologieën binnen Europa. Volt ziet deze mogelijkheid als kans voor Groningen om zich opnieuw als energieprovincie op de kaart te zetten.
Verkeer en vervoer
De bereikbaarheid in onze provincie laat te wensen over. Zowel de aansluiting met de Randstad als de bereikbaarheid binnen de provincie kan beter. Volt ziet Groningen niet als een provincie in een uithoek van Nederland, maar als een belangrijke schakel.
Regionale economie
Een duurzame economie gaat over welzijn, ondernemerschap en innovatie. Met Europese samenwerking stimuleren we de economie en pakken we gedeelde knelpunten zoals werkgelegenheid en infrastructuur aan. Volt wil werken aan bruisende, groene provincies waar welzijn centraal staat.
Welzijn en cultuur
Volt wil dat de overheid beschermt wat waardevol, maar niet direct economisch rendabel is. Cultuur en sport zijn zulke essentiële, waardevolle elementen in onze samenleving. Zij zorgen voor verbinding tussen mensen en hebben een positieve invloed op onze ontwikkeling.
Bestuur & toezicht
Volt ziet de provincie als een verbindende bestuurslaag. De inspraak van burgers is een essentieel onderdeel van een goed werkende democratie. Volt wil dat burgers vanaf het begin actief mee kunnen doen aan de besluitvorming, bijvoorbeeld via burgerraden en burgerparticipatie.