Standpunten / Klimaat en energie

Duurzaam Groningen

Volt wil dat alle provincies van Nederland -en Europa- in 2040 klimaatneutraal zijn.

Zonnepanelen

Helaas zijn de nadelige gevolgen van klimaatverandering nu al merkbaar in onze provincie. De laatste jaren zien we langere periodes van droogte en watertekorten. Ook het karakteristieke Groningse landschap verandert hierdoor. Volt wil de impact van klimaatverandering ondervangen door een gerichtere indeling van de openbare ruimte. We willen meer ruimte voor duurzaam wonen en natuur. Daarnaast kijken we kritisch naar het uitbreiden van bedrijfsterreinen.

Volt wil dat alle provincies van Nederland -en Europa- in 2040 klimaatneutraal zijn. De energietransitie kan voor ons dan ook niet snel genoeg gaan, maar we moeten wel zorgen dat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen. Klimaatverandering tegengaan is een gigantische klus die we samen moeten aanpakken.

Oplossingen:

  • Natuurinclusieve landbouw, waarbij het waterbeheer wordt aangepast aan het klimaat.

  • Actief beleid tegen vervuilers en duurzaam gebruik van gronden en grondstoffen belonen.

  • Energiebesparing én overgang naar duurzame energie stimuleren.

  • Duurzame energiebronnen zoals zon-, water en windenergie zo breed mogelijk inzetten.

We willen de biodiversiteit vergroten in de natuur en landbouw, maar ook in dorpen, steden, industriegebieden en langs onze wegen. De provincie heeft de belangrijke taak om met burgers, boeren, industrie en klimaatorganisaties te praten over een toekomstplan zodat we de aarde niet uitputten, maar verrijken.

Om democratischer en duurzamer te worden is er voor Volt daadkracht en burgerparticipatie nodig om de problemen van de huidige tijd aan te pakken. Onze ruimte is schaars en onze mogelijkheden beperkt, waardoor elke mogelijke oplossing onderzocht dient te worden.