Verkeer en vervoer

Bus bij sportcentrum Kardinge
De bereikbaarheid in onze provincie laat te wensen over. Zowel de aansluiting met de Randstad als de bereikbaarheid binnen de provincie kan beter. Volt ziet Groningen niet als een provincie in een uithoek van Nederland, maar als een belangrijke schakel tussen de Randstad en Noord-Europa. Hierbij wil Volt inzetten op een betere verbinding met Duitsland en een betere aansluiting met Scandinavië onderzoeken. Nu al fungeert Groningen, met de Eemshaven als een schakel van bedrijvigheid tussen West-Nederland en Noord-Europa. Door de verbindingen met deze gebieden te verstevigen, biedt de provincie kansen voor nieuwe welvaart. Volt wil daarnaast ook de mobiliteit binnen de provinciegrenzen verbeteren door de aanleg van meer fietspaden, fietssnelwegen en nieuwe, groene OV-verbindingen. Hiernaast is het voor Volt belangrijk om bestaande OV-verbindingen te behouden om zo de leefbaarheid van de provincie voor iedereen te garanderen. Een duurzaam en betaalbaar openbaar vervoersnetwerk, niet alleen gericht op de verbinding met de stad Groningen, maar ook tussen dorpen en kleinere steden. Een openbaar vervoersnetwerk dat niet stopt bij de grens. Hiervoor is een goede samenwerking met Duitsland nodig.

Onderwerpen