Standpunten / Welzijn en cultuur

Het culturele landschap

Volt zet in op een cultureel landschap waar mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en zich in vrijheid kunnen uiten.

Educatie heeft hierin een belangrijke rol. Om een bredere doelgroep aan te spreken is het nodig dat culturele evenementen en instellingen toegankelijker, inclusiever en gevarieerder worden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het toegankelijk maken van musea voor mensen met een beperking. Ook digitalisering biedt kansen om een groter en internationaler publiek te bereiken en aan te spreken.