Verkiezingsprogramma Provinciale Staten

Onze fractie in de Provinciale Staten zet zich in voor het programma waarop ze in 2023 verkozen is.

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten

Groepsfoto van de statenfractie van Volt Groningen