Standpunten / Regionale economie

Gronings gas

De veiligheidsrisico’s en materiële en immateriële schades door gaswinning in Groningen zijn enorm.

Een verhoging van de gaswinning uit het Groningenveld is vooralsnog niet aan de orde. De schadeafhandeling en versterking zijn nog steeds niet op orde. Dit is voor Volt een eerste prioriteit. Het is belangrijk daarbij het vertrouwen in de overheid niet verder te schaden. Volt wil dit bereiken door een sterke lobby in Den Haag en een standvastige houding over dit onderwerp. Mocht onverhoopt bij extreme situaties toch het Groningenveld opnieuw moeten worden geopend, zal Volt zich inzetten om de zaken voor gedupeerden zo goed mogelijk te regelen en de gasbaten eerst in de provincie terecht te laten komen.