Bestuur & toezicht

Provinciehuis Groningen
Volt ziet de provincie als een verbindende bestuurslaag. De provincie is de plek om inspraak van burgers goed te organiseren. De keuzes die hier gemaakt worden beïnvloeden direct de leefomgeving van de burger. Deze keuzes bepalen waar woningen, openbaar vervoer of industrie en landbouw terechtkomen. Volt wil dat burgers vanaf het begin actief mee kunnen doen aan de besluitvorming, bijvoorbeeld via burgerraden en burgerparticipatie.

Onderwerpen