Ruimtelijke ordening

Groningen
De inrichting van ons landschap is één van de belangrijkste taken van de provincie. De provincie denkt na over de verdeling van ruimte voor woningen, landbouw, industrie en infrastructuur. Bij het maken van keuzes over de inrichting van ons landschap zoekt Volt naar duurzame oplossingen en houden we altijd rekening met klimaatverandering. Het weer wordt steeds extremer -natter én droger- en dat betekent dat wij onze provincies weerbaar moeten maken tegen hitte, droogte en overstromingen. Volt wil oplossingen die ons land niet uitputten, maar juist verrijken. We willen een goede balans tussen natuur, woningen en landbouw. Het is voor Volt belangrijk hierbij een nieuwe kijk op onze economie te ontwikkelen en gelijke kansen voor iedereen te creëren. Hierbij speelt de inrichting van de regionale ruimte een grote rol. Dit betekent voor Volt Groningen als eerste een investering in Groningen als groene provincie. Ten tweede betekent het een duurzame en bestendige inrichting van natuur en wonen. Als laatste wil Volt Groningen de mobiliteit van burgers verbeteren en de mogelijkheden van groen vervoer ten volste benutten.

Onderwerpen