Klimaat en energie

Recreatiegebied Kardinge
Op provinciaal niveau willen we een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Groningen is een energieprovincie, denk aan de gasvoorziening. Waar vroeger gas een centrale rol speelde, willen we nu inzetten op duurzame en hernieuwbare energiebronnen zoals waterstof, waterkracht, zon en wind. Groningen heeft al een unieke energie-infrastructuur die kansen biedt om deze energiebronnen beter en breder in te zetten. Groningen heeft de mogelijkheid een voorbeeldprovincie te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe groene energietechnologieën binnen Europa. Volt ziet deze mogelijkheid als kans voor Groningen om zich opnieuw als energieprovincie op de kaart te zetten.

Onderwerpen