Standpunten / Bestuur & toezicht

Burgerparticipatie

Volt staat voor verbinding door een sterkere en inclusieve democratie met minder afstand tussen burger en overheid.

Dit vraagt om meer én betere inspraak. Een verbinding tot in de haarvaten. In Groningen moet het voorop staan dat er naar burgers geluisterd wordt. Helaas is in het stikstofdossier en het gaswinningsdossier gebleken dat de overheid een onbetrouwbare partner is. Het vertrouwen in de provincie en de politiek moet daarom hersteld worden door betere inspraak te genereren. Dit houdt het volgende in:

  • Het actief uitvoeren van de informatieplicht en het naleven van de wet open overheid (WOO).

  • Het gesprek aangaan met de burger over wat de provincie doet en de burger hier actief bij te betrekken.

  • De aanstelling van een provinciale ombudsman.